Засідання V Міжнародної науково-практичної конференції "Сталий розвиток – ХХІ сторіччя: управління, технології, моделі (наукові читання імені Ігоря Недіна)" відбулося 23–24 жовтня в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Широким було коло доповідачів: майже з усіх куточків України, а також близького і далекого зарубіжжя – з Латвії, Казахстану та Польщі. Чимало цікавих доповідей представили аспіранти.

Наукове зібрання привітали, зокрема, професор Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України Є.М.Хлобистов; к.б.н., зав. кафедри екології Національного університету "Києво-Могилянська академія" В.І.Карамушка; професор, доктор інженерних наук Інституту енергетики Ризького технічного університету А.Ю.Махнітко; д.е.н., професор Одеського національного економічного університету М.Д.Балджи ; д.е.н. з Інституту зеленої економіки Національного університету "Львівська політехніка" В.Г.Потапенко.

Наукові читання імені Ігоря Недіна – це слова поваги та вдячності нашому другу та вчителю, який протягом 20 років був натхненником і організатором наукових конференцій з розвитку енергетики та сталого розвитку складних територіальних систем. Учасники конференції – його учні, колеги, друзі, однодумці. Ми сподіваємося, що наша наукова наснага і щире сумління у сфері міждисциплінарних досліджень сталого розвитку, економічної та екологічної безпеки та нове монографічне видання (і це тільки в межах тематики сталого розвитку, а ще були видання з економічної безпеки держави та енергетики) є найкращим вшануванням пам`яті Вченого, який відбув у Вічність у жовтні далекого 2008 року.

Матеріали конференції надруковані в колективній монографії "Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії  – 2018".

Публікації охоплюють широку проблематику збалансованого господарювання від теорії і методології збалансування складних взаємин між суспільством, технологіями та довкіллям до ґрунтовних розвідок у сфері економічної безпеки.

І.В. Сегеда, доц. кафедри АПЕПС

Дата події