Ви є тут

Міжнародна конференція "Актуальні питання енергозбереження як вимога безпеки життєдіяльності"


2018.06.7-8 МНПК "Актуальні питання енергозбереження як вимога безпеки життєдіяльності"

Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання енергозбереження як вимога безпеки життєдіяльності" відбулася 7–8 червня 2018 р. у КПІ ім. Ігоря Сікорського. Її ініціаторами й організаторами виступили Інститут енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського (кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки і кафедра електропостачання), Київський національний університет технологій та дизайну й громадська організація – Міжнародна академія безпеки  життєдіяльності. У роботі конференції взяли участь 107 науковців з 12 країн – Бразилії, Азербайджану, Болгарії, Казахстану, Кенії, М'янми, Норвегії, Польщі, Японії, США та ін. Враховуючи різнопланові інтереси доповідачів і напрями наукових досліджень, у збірник доповідей включено 59 статей  за чотирма розділами: актуальні питання отримання та збереження енергії; безпека людини в сучасних енергоємних та енергонебезпечних умовах; новітні технології та устаткування для енергобезпечних робіт; охорона праці як запорука безпеки сучасних енергозберігаючих технологій.

Академік НАН України, д.т.н. Г.Г.Півняк (Національний гірничий університет, м.Дніпро), д.т.н. І.В.Жежеленко (Приазовський технічний університет, м. Маріуполь), д.т.н. Г.Г.Трофімов (Алматинський університет енергетики та зв'язку, Казахстан), к.т.н. Ю.А.Папаїка (Національний гірничий університет, м. Дніпро) винесли на обговорення актуальний для розвитку промисловості України напрям досліджень: вплив якості електроенергії на надійність електропостачання. Запропоновано комплексний підхід до вирішення цієї проблеми через впровадження нової нормативної бази.

Виступ представників Інституту технічної теплофізики НАН України (м. Київ) чл.-кор. НАН України, д.т.н.  Б.І.Басока  і к.т.н. М.П. Новицької було присвячено підвищенню ефективності використання теплової енергії в сучасному містобудуванні. Науковці з Азербайджанського ТУ д.т.н. Е.Г.Ісмібейлі і к.т.н. І.Дж.Ісламов розробили нові узагальнюючі математичні моделі електромагнітних полів, які дозволяють суттєво зменшити трудовитрати та оперативно контролювати процес моделювання.

Науковці Gusyev M. (Japan), Odhiambo C.O. (Kenya), Hasegava A.  (Japan), Thu M.M. (Myanmar), к.т.н. А.Гусєв (КПІ ім. Ігоря Сікорського) зробили доповідь з питань впливу енергетичних процесів на зміни клімату в африканських та азіатських країнах. Willian Felipe Silva Maia (Brazil) та Peter Ekel (Brazil) виклали метод оцінювання ризиків, вплив яких призводить до нещасних випадків. Отримані результати дозволили ранжувати небезпечні та шкідливі виробничі чинники. Порівняльний аналіз рівня соціального страхування в Україні і Польщі було наведено в доповіді доцента Університету  технологій та дизайну (м. Київ), к.т.н. Ю.В.Клапцова та магістра О.А.Ісаєва (Poland).

Професор С.П.Денисюк і аспірант Д.С.Горенко (КПІ ім. Ігоря Сікорського) та к.т.н. І.П.Радиш (Ужгородський НУ) надали оцінку впливу електромагнітних полів медичного устаткування на самопочуття людини. Доктор технічних наук К.К.Ткачук та магістр І.О.Ополінський (КПІ ім. Ігоря Сікорського) в своїй доповіді розглянули результати експериментальних досліджень, завдяки яким отримано достовірні значення продуктивності утворення біогазу. Доповідь к.т.н. Ю.І.Шульги (КПІ ім. Ігоря Сікорського) була присвячена вирішенню проблем енергоресурсозбереження для покращення безпеки життєдіяльності. З доповідями від нашого університету також виступили к.т.н. С.Ф.Каштанов, к.т.н. О.І.Полукаров та ін. 

Доцент В.В.Зацарний разом з д.т.н. Л.Д.Третяковою (кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки) до 120-річчя КПІ підготували цікаву доповідь про першого ректора В.Л.Кирпичова та його роль у розвитку охорони праці. А під час перерви вони провели для учасників екскурсію територією університету.

Плідній роботі сприяв чудовий зал зі зручним обладнанням і можливістю вільного спілкування між учасниками і організаторами.

Л.Ф.Третякова, д.т.н., професор; Н.Ф. Качинська, асистент ІЕЕ
На фото: Зліва направо к.т.н. М.Д.Громов, д.т.н., проф. С.П. Денисюк і д.т.н., проф. Л.Д.Третякова

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій