Другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Стратегічне управління" було проведено 16–18 травня 2018 р. на базі кафедри менеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського. Заявки на участь надійшли від 73 студентів з 35 вишів, а безпосередньо зареєструвались 60 учасників з 33 ЗВО, зокрема 28 – з м. Києва, 32 – з Волинської, Запорізької, Львівської, Одеської, Сумської, Тернопільської, Харківської областей.

Олімпіада проходила у два тури: комп'ютерне тестування (з використанням програмного продукту "easyQuizzy") та розв'язання розрахунково-аналітичних завдань (з використанням програмного продукту "Айрен"). Використання програмних продуктів дозволило миттєво фіксувати результати, забезпечило прозорість проведення олімпіади та полегшило визначення переможців.

Переможцями олімпіади стали: І місце Крістіна Білокриницька (КНУ ім. Т.Шевченка); ІІ місце Богдана Загорулько (Сумський НАУ), Юлія Костіна (КПІ ім. Ігоря Сікорського); ІІІ місце   Ірина Шевчук (НУ біоресурсів і природокористування України), Марія Гафтуняк (КПІ ім. Ігоря Сікорського), Ельвіна Ахвердієва (Національний транспортний університет).

Оргкомітет на чолі із завідувачем кафедри менеджменту д.е.н, проф. В.В.Дергачовою та к.е.н., доц. Ж.М. Жигалкевич,  за підтримки декана ФММ д.т.н., проф. О.А. Гавриша, забезпечив високий рівень проведення заходу. Інформування учасників, культурну програму, побутові питання допомагали вирішувати волонтери – студенти ФММ.

Також у межах олімпіади 17 травня 2018 р. було проведено Всеукраїнський круглий стіл "Стратегічний розвиток України: проблеми та перспективи". Його метою стало висвітлення та обговорення в межах наукової дискусії результатів досліджень актуальної різноаспектної проблематики соціально-економічного розвитку України, стратегічних перспектив та можливостей їх реалізації в нестабільних умовах.

Огляд наукових досліджень з цієї проблематики представили: д.е.н., проф. В.В.Дергачова; д.е.н., проф. С.В. Войтко; д.е.н., проф. Л.М.Шульгіна (ФММ); к.е.н., проф. Л.Г.Cмоляр (МУФ); д.е.н., проф. О.М.Ляшенко (НІСД); д.е.н., проф. О.М.Ястремська (ХНЕУ); д.е.н., проф. Л.І.Михайлова (Сумський НАУ); д.е.н., проф. В.Г.Шинкаренко (Харківський автодорожний університет); к.е.н., проф. Л.П.Гальперіна (КНЕУ); к.е.н., доц. Г.Б. Тимохова (Харківський гуманітарний університет); к.е.н. М.О.Седляр (НПУ); к.е.н. О.А.Брусєнцева (Університет менеджменту освіти).

Представлені доповіді ініціювали плідні наукові дискусії. За підсумками проведеного круглого столу прийнято рішення про необхідність розвитку наукових партнерських зв'язків для проведення досліджень зі стратегічного управління як на макро-, так і на мікрорівні, а також залучення до співпраці провідних фахівців підприємств та установ.

К.О. Бояринова, доц. К.О. Кузнєцова, ст. викл. каф. менеджменту

Дата події