2 квітня 2018 року відбулося чергове засідання Вченої ради університету.

Розпочалося воно привітанням ювілярів: професора кафедри радіотехнічного факультету д.т.н., професора Ю.Ф.Зіньковського, декана факультету електроенерготехніки та автоматики д.т.н., професора О.С.Яндульського, директора Інституту енергозбереження та енергоменеджменту д.т.н., професора С.П.Денисюка та завідувача кафедри електрозварювальних установок к.т.н., професора І.О.Скачкова.

Основним питанням порядку денного було затвердження освітніх програм підготовки фахівців. Доповідав перший проректор Ю.І.Якименко. Юрій Іванович наголосив на ієрархічному зв'язку між назвами спеціальності, освітньої програми та спеціалізації. Було зазначено, що назва освітньої програми не може бути ширшою за назву спеціальності, а назва спеціалізації не може бути ширшою за назву освітньої програми. Також було надано перелік освітніх програм за спеціальностями КПІ ім. Ігоря Сікорського. Після розгляду питання членами Вченої ради було вирішено затвердити освітні програми підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра, магістра та доктора філософії.

Насамкінець учасники засідання розглянули конкурсні питання й поточні справи, зокрема затвердження рішень вчених рад ІЕЕ та ФЕА щодо обрання на посади директора інституту та декана факультету, питання про рекомендування до присвоєння відомчих і державних нагород співробітникам КПІ ім. Ігоря Сікорського та питання про рекомендацію до друку періодичних наукових видань університету.

Дата події