На засіданні Вченої ради: 26.12.2017

26 грудня 2017 року відбулося чергове засідання Вченої ради університету. 

Розпочалося воно привітанням ювілярів: завідувача кафедри математичної фізики к.ф.-м.н., професора С.Д. Івасишена та завідувача кафедри фізики енергетичних систем д.т.н., професора А.А. Халатова. Після цього ректор вручив атестати професора д.т.н., професору В.Є. Мухіну і д.т.н., професору І.Р.Пархомею. 

Головним питанням порядку денного була доповідь першого проректора Ю.І. Якименка  про концепцію освітнього процесу ІІІ циклу підготовки (PhD).  Юрій Іванович виділив та охарактеризував складові освітньо-наукової підготовки PhD – освітню та наукову, продемонстрував  інноваційну модель підготовки та структурно-логічну схему наскрізної підготовки здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем "доктор філософії". Також було названо компоненти освітньої і наукової складових програми підготовки докторів філософії. Після розгляду питання було прийнято рішення щодо переходу на підготовку за структурно-логічною схемою наскрізної підготовки "магістр-PhD".

Крім того, було ретельно розглянуто підсумки першого етапу самоаналізу випускових кафедр та ухвалено відповідні рішення щодо структурно-організаційних змін в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Кафедрам, які неповною мірою відповідають високим вимогам, визначеним в університеті, надано короткий період на усунення недоліків і приведення штатних структур та науково-методичного забезпечення у відповідність до цих вимог.

Насамкінець було розглянуто конкурсні питання й поточні справи, зокрема рекомендування співробітників університету для обрання на вакансії до складу членів НАН України та питання про рекомендацію до друку періодичних наукових видань університету.