Відкриття меморіальної дошки Борису Гнєденку

Меморіальну дошку, присвячену видатному математику, академіку АН УРСР Борису Володимировичу Гнєденку (1912–1995),  відкрито 5 грудня 2017 року на будівлі за адресою вулиця Прорізна, 10, де в 50-х роках мешкав Борис Володимирович з дружиною та двома синами (на той час він був директором Інституту математики Академії наук УРСР).

На відкритті дошки були присутні учні та колеги Б.В. Гнєденка, які живуть у Києві, представники Київської міської державної адміністрації, а також його син – Д.Б. Гнєденко, доцент кафедри теорії ймовірностей Московського державного університету.

Б.В. Гнєденко є всесвітньо відомим ученим завдяки насамперед своїм роботам з теорії ймовірностей. Головною з них є його спільна (1949 р.) з А.М.Колмогоровим монографія "Граничні розподіли для сум незалежних випадкових величин".

Він є автором першого (1950 р.) підручника з теорії ймовірностей, написаного українською мовою. Підручник пізніше видано десятьма мовами народів світу. Друге українське видання підручника вийшло у 2010 році.

Загальновідомими є його роботи з теорії масового обслуговування та теорії надійності. Він є автором багатьох робіт з історії математики та методики викладання математики.

Менш відомо, що після від'їзду до Москви академіка С.О.Лебедєва (керівника проектів "МЭСМ" та "БЭСМ"), Б.В. Гнєденко очолював в Києві лабораторію, в якій створено електронно-обчислювальну машину "Київ" та машину для розв'язання систем лінійних рівнянь (до 700 рівнянь).

Він очолював колектив, який розробив електронного діагноста серцевих захворювань. Б.В.Гнєденко є також автором (разом з В.С.Королюком та К.Л.Ющенко) першого в СРСР підручника з програмування.

Інф. каф. МАтаТЙ ФМФ