VIII Міжнародна науково-технічна конференція "Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти" пройшла 29 травня – 2 червня 2017 р. в м. Залізний Порт. Її основними організаторами виступили кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів Механіко-машинобудівного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського і Херсонський національний технічний університет.

У роботі конференції взяли участь представники технічних університетів України, НАН України, промислових підприємств. Усього було 70 учасників, у тому числі 15 докторів наук (І.С.Алієв, В.А.Огородніков, Ю.Г.Розов, І.О.Сивак, В.А.Тітов, О.Я.Качан, І.В.Добров та ін.). Відбулися пленарне і два секційні засідання: "Теоретичні та практичні проблеми холодної обробки металів тиском і технічної механіки", "Теоретичні проблеми обробки металів тиском та практичні проблеми в гарячому об'ємному штампуванні і прокатному виробництві". Крім того, у рамках конференції були розглянуті в повному обсязі, обговорені та рекомендовані до захисту докторська дисертація к.т.н. Р.І.Сівака та кандидатська дисертація Д.М.Савченко.

Тематика конференції включала такі актуальні напрями наукових досліджень:

  • Теоретичні та практичні проблеми пластичного формоутворення конструкцій машинобудування;
  • Інформаційні технології в підготовці виробництва виробів у сучасному машинобудуванні;
  • Тенденції розвитку обладнання обробки металів тиском та інших процесів;
  • Підвищення ресурсу та експлуатаційної надійності виробів машинобудування технологічними методами;
  • Проблеми технічного розвитку промислових комплексів.

Учасники конференції ухвалили резолюцію, в якій сформулювали рекомендації науковцям, що працюють у галузі обробки металів тиском. Вони стосуються напрямів розвитку ресурсозберігаючих технологій і методів досліджень, вдосконалення системи управління якістю виробів, модернізації фахової освіти.

Праці конференції видано окремим збірником. Крім того, за результатами роботи конференції заплановано сформувати та видати колективну монографію "Теорія та практика обробки металів тиском. Том ІІ".

Дата події