6 квітня 2017 року кафедрою менеджменту факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського була проведена VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні підходи до управління підприємством", присвячена 25-річчю факультету менеджменту та маркетингу. Вона пройшла за підтримки декана факультету менеджменту та маркетингу д.т.н., проф. О.А. Гавриша та під керівництвом завідувача кафедри менеджменту д.е.н., проф. В.В. Дергачової. Основною метою конференції стало обговорення актуальних проблем управління підприємством у контексті сучасних тенденцій розвитку національної економіки в глобальному середовищі.

Урочисте відкриття конференції відбулося в Національній технічній бібліотеці ім. Г.І. Денисенка. Відкрила конференцію завідувач кафедри менеджменту д.е.н., проф. В.В. Дергачова. На пленарному засіданні доповідали відомі в галузі економічної науки вітчизняні вчені: д.е.н., проф., проректор з міжнародних зв'язків ДВНЗ "Київський національний економічний університет  імені Вадима Гетьмана" В.І. Чужиков; д.т.н., проф., завідувач кафедри інформаційно-аналітичної і інноваційної діяльності Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" В.М. Тупкало; д.е.н., проф., професор кафедри стратегії підприємств ДВНЗ "Київський національний економічний університет  імені Вадима Гетьмана" І.В. Смолін; д.е.н., проф., вчений секретар Національного інституту стратегічних досліджень О.М. Ляшенко;  д.е.н., проф., професор кафедри економіки Національного авіаційного університету Н.В. Ушенко; д.е.н., проф., радник Інституту законодавства Верховної Ради України І.Б. Жиляєв.

Формат роботи конференції, крім пленарного засідання, передбачав проведення дискусій у рамках роботи секцій за чотирма напрямами: "Інноваційно-інвестиційне забезпечення антикризового управління підприємствами", "Детермінанти розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобальних викликів", "Розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу в умовах ресурсних обмежень", "Логістика та управління ланцюгами поставок: вітчизняний та закордонний досвід". У роботі конференції взяли участь понад 130 осіб – фахівців, учених ВНЗ та державних установ України та закордону, аспірантів і студентів.

Особливу увагу в доповідях було приділено науковим та прикладним аспектам управління підприємствами в різних галузях та сферах реального сектору економіки. Наведені результати є науково обґрунтованими, містять пропозиції нетривіальних інноваційних рішень та підходів до управління, яких гостро потребують підприємства з огляду на сучасні економічні тенденції. Автори кращих доповідей були відзначені дипломами. За результатами конференції видано збірник тез доповідей, що налічує 95 публікацій.

Варто відзначити високий організаційний та науковий рівень проведення конференції, який пояснюється злагодженістю роботи організаційного комітету та всього колективу кафедри менеджменту. Таким чином, результати VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні підходи до управління підприємством" можуть стати підґрунтям для ініціювання цікавих та змістовних наукових дискусій з теоретичних та практичних проблем менеджменту в умовах нестабільного зовнішнього середовища.

Катерина Кузнєцова, ст.викл. кафедри менеджменту

Дата події