22 березня 2017 року в КПІ ім. Ігоря Сікорського відбулася Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Наука ХХІ століття: виклики, пріоритети, перспективи досліджень".

У конференції взяли участь 190 представників з провідних вищих навчальних закладів України, зокрема: студенти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Національного авіаційного університету, Київського національного торговельно-економічного університету, Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". До участі в конференції було запрошено лектора Німецької академічної служби обмінів, викладача спільного німецько-українського факультету машинобудування, викладача кафедри теорії практики та перекладу німецької мови факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського Аню Ланґе. Модератором конференції була к.філ.н., ст. викладач КТППНМ І.М.Баклан.

Робочі мови конференції  – німецька, англійська та французька. Студенти продемонстрували високий рівень мовної підготовки та прагнення до практичного використання іноземних мов. Навіть не володіючи певною мовою, як це було під час доповідей німецькою та французькою мовами, студенти намагалися зрозуміти задум автора контекстуально на основі слайдів презентації та вступали з доповідачем в активне обговорення виступу використовуючи англійську мову.

На пленарному засіданні було заслухано 9 доповідей студентів мовних та немовних спеціальностей із галузей знань філологічних, економічних, технічних та хімічних наук англійською, німецькою та французькою мовами, присвячених таким проблемам, як: інноваційна діяльність у США; структурно-семантичні особливості німецького молодіжного сленгу у ЗМІ; взаємозалежність між засобами вербальної та невербальної комунікації та "пастки сприйняття", які породжує інтонація; Верлен у сучасній французькій розмовній мові; друга позиція присудка в підрядному обставинному реченні зі сполучником weil; роль синонімії у медичній термінології; проблеми та тенденції розвитку соціальних комунікацій та ін.

Висока активність учасників конференції виливалася в палкі дискусії як на пленарному, так і на секційних засіданнях, адже на пленарному засіданні студенти різних спеціальностей мали змогу ознайомитися з доробком та результатами наукових досліджень своїх колег. Усі бажаючі ставили доповідачам запитання, висловлювали свої побажання та думки щодо заслуханої доповіді, що підкреслило зацікавлення молодої генерації не лише у напрацюваннях у власній галузі знань, але й у міждисциплінарній науково-практичній співпраці.

Анна Володько, ст. викладач кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови

Дата події