На засіданні вченої ради: 06.03.2017

6 березня 2017 р. відбулося чергове засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Розпочалося воно привітанням ювіляра – в.о. завідувача кафедри техніки та електрофізики високих напруг д.т.н., професора Володимира Олександровича Бржезицького.

Першим питанням порядку денного був звіт першого проректора Ю.І.Якименка "Якісна та інноваційна освіта – основа конкурентоспроможності університету". Юрій Іванович відзначив, що пріоритетним завданням у сьогоднішніх умовах є забезпечення якісної конкурентоспроможної освіти на всіх її рівнях, наголосивши на важливості переходу до активного двостороннього процесу "викладач-студент". Було надано інформацію про проекти департаменту навчальної роботи у 2016/2017 н.р. та подальше запровадження положень Закону України "Про вищу освіту" в освітній процес. Крім того, перший проректор звітував про проведену в 2016 р. роботу з акредитації та ліцензування, подав динаміку показників прийому до університету за останні 6 років та загальну характеристику прийому у 2016 році. Юрій Іванович наголосив на важливості сприяння розвитку інноваційного середовища шляхом створення мережі спільних навчально-наукових центрів, науково-технічних гуртків і лабораторій за участю міжнародних і вітчизняних підприємств та організацій, зокрема в структурі Наукового парку, та дотримання вимог щодо забезпечення якості науково-педагогічних працівників.

Наступним доповідав проректор П.О.Киричок про результати навчально-виховної роботи в університеті у 2016 році. Петро Олексійович надав інформацію про результати атестації студентів, якість складання літніх сесій, кількість повторних курсів, академічних відпусток, індивідуальних графіків, наданих під час літніх сесій, та динаміку відрахувань. Було висвітлено інформацію щодо візиту Президента України П.О.Порошенка до КПІ ім. Ігоря Сікорського,  надано результати навчальної роботи, а саме: названо переможців конкурсу на кращу академічну групу, оголошено результати складання студентами осінньої та зимової сесій та динаміку відрахувань за навчальними роками. Крім того, було озвучено розмір іменних та персональних стипендій КПІ ім. Ігоря Сікорського, надано динаміку кількості учасників академічної мобільності та поінформовано про результати навчально-виховної роботи, зокрема про участь і здобутки студентів у всеукраїнських олімпіадах. Також було повідомлено про результати соціальної та культурно-масової роботи: проведення благодійних акцій, поселення до гуртожитків, діяльність постійних гуртків та реалізацію актуальних проектів, роботу Центру культури та мистецтв.

Далі доповідала начальник ДЕФ Л.Г.Субботіна про аналіз фінансово-господарської діяльності в університеті за 2016 р. та затвердження бюджету на 2017 р. Людмила Григорівна надала інформацію щодо виконання бюджету університету за 2016 р., надходження загального та спеціального фондів за 2007–2016 рр. і структуру надходжень за послуги у сфері освіти, науки, культури, соці­альній сфері у 2016 році. Також було названо підрозділи, які виконали план надходжень у 2016 р., та підрозділи, які збільшили і зменшили показник "індекс якості розвитку" у 2016 р., та подано структуру використання коштів спеціального фонду, структуру комунальних витрат та інформацію щодо виконання плану поточного і капітального ремонтів. Крім того, начальник ДЕФ представила бюджет КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2017 р.: зведений бюджет, структуру формування спеціального фонду та структуру видатків загального фонду.

Насамкінець було розглянуто конкурсні питання й поточні справи, зокрема вчений секретар КПІ ім. Ігоря Сікорського А.А. Мельниченко поінформував членів Вченої ради про зміни у присвоєнні вчених звань, які були запроваджені з 6 лютого 2017 року.