Ви є тут

На засіданні Вченої ради: 13.02.2017


Фото - https://www.instagram.com/p/BQy-ODGlBtB/

Чергове засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського відбулося 13 лютого 2017 р.

На його початку головуючий, ректор університету академік НАН України М.З.Згуровський тепло привітав ювілярів: декана хіміко-технологічного факультету д.т.н., проф. І.М.Астреліна і декана факультету прикладної математики д.т.н., проф. І.А.Дичку.

Першим питанням порядку денного Вчена рада заслухала звіт проректора з наукової роботи академіка НАН України М.Ю.Ільченка за 2016 рік "Наукова та інноваційна діяльність в умовах імплементації нового законодавства". Михайло Юхимович всебічно охарактеризував роботу науковців у складних умовах минулого року. Він звернув особливу увагу на заходи, метою яких було підвищення публікаційної активності науковців КПІ ім. Ігоря Сікорського і реалізацію політики університету щодо представлення результатів досліджень у відкритому доступі.

Наступним питанням Вчена рада заслухала доповідь проректора з міжнародної діяльності члена-кореспондента НАН України С.І.Сидоренка "Підсумки міжнародної діяльності у 2016 р. та завдання на 2017 р.". Попри всі негативні фактори, міжнародна діяльність нашого університету демонструвала позитивну динаміку. Зокрема, активно розвивалася співпраця з міжнародними організаціями і великими закордонними компаніями.

Далі Вчена рада розглянула конкурсні справи. За доповіддю голови експертно-правової комісії проф. Ю.Ф.Зіньковського ухвалено рішення присудити президенту Конференції ректорів академічних шкіл Республіки Польща, ректору Варшавської політехніки професору Яну Шмідту звання "Почесний доктор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Було підтримано висунення на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2017 р. роботи "Науково-освітній Інтернет-портал "Тарас Григорович Шевченко" та включення до складу авторського колективу Л.С.Глоби, а також циклу робіт "Комп'ютерний навчально-методичний комплекс "Електротехніка та електроніка"  та включення до складу авторського колективу Ю.І.Якименка і Л.Д.Писаренка. Крім того, Вчена рада підтримала висунення на здобуття премій Президента України низки робіт молодих учених.

Насамкінець було розглянуто поточні справи.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій