Є люди, ідеї і справи яких продовжують жити і після їх смерті. До таких належить академік АН СРСР і УРСР Віктор Михайлович Глушков. Загальновизнаним є його внесок у розвиток комп'ютерної техніки та розробку теоретичних праць у галузі кібернетики, математики і обчислювальної техніки, а заснований ним Інститут кібернетики НАН України за його життя став світовим центром розвитку в галузі створення "розумних" машин та їх застосування в різних сферах людської діяльності.

У 2010 році в Національному інституті стратегічних досліджень проходив науковий семінар, під час якого виникла пропозиція провести конференцію, присвячену розвитку ідей Віктора Михайловича в сучасних умовах. Так було закладено початок роботи конференції "Глушковські читання", яка продовжує діяти і сьогодні.

24 листопада цього року в КПІ ім. Ігоря Сікорського відбулася вже п'ята конференція "Глушковські читання" на тему "Міждисциплінарні дослідження актуальних проблем застосування інформаційних технологій в сучасному світі". Її організаторами разом з нашим університетом виступили Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, Інститут проблем математичних машин і систем НАН України (ІПММС) та Інститут вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України.

Пленарне засідання відкрив проректор з наукової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського, академік НАН України М.Ю.Ільченко. Надалі роботою конференції керував декан факультету соціології і права к.філос.н. А.А.Мельниченко. З доповідями виступили донька В.М.Глушкова к.ф.-м.н. В.В. Глушкова, його учні академіки НАН України О.В.Палагін і О.А.Летічевський, старший науковий співробітник Інституту проблем математичних машин і систем НАН України В.В.Вишневський, науковий співробітник НДІ системних технологій Т.Г.Шемседінов, доктор філософії з Університету Західного Онтаріо (Канада) Світлана Матвієнко. Відеопривітання учасникам конференції переслав доктор філософії в галузі комунікацій з Університету Талса (США) Бенджамін Пітерс.

Другий етап конференції під назвою "Як вижити у світі "Чорного дзеркала" проходив у відкритому студентському просторі "Belka", де розмістилося близько 50 учасників. Серед спікерів дискусії були: представлений вище Тимур Шемседінов, медіа-експерт Андрій Бродецький, молодий викладач філософії Дмитро Столяренко і аспірант кафедри соціології Сергій Одарич. Центральною темою обговорення був суперечливий вплив розвитку технологій на життя людини, в умовах якого очевидний прогрес технічної складової починає загрожувати безпеці особистій та громадській. Під час дискусії були розвіяні фантазії, ніби машина свавільно витісняє людину. Учасники дискусії переконливо доводили, що за цією видимістю – реальні відносини людей, де машини (навіть високотехнологічні) виступають лише засобом. Ніхто не давав готових рецептів вирішення цих проблем, але сама їх гранично чітка постановка була сильною стороною обговорення.

Останнім часом у світі зростає інтерес до центральної роботи всього життя В.М.Глушкова – ЗДАС (Загальнодержавна автоматизована система обліку та обробки інформації). Опубліковано десятки наукових статей, серед яких – відома робота американського вченого С.Геровича "Інтер-Нет! Чому в Радянському Союзі не була створена загальнонаціональна комп'ютерна мережа", знято кілька документальних фільмів. Торік вийшла друком присвячена проблемі реалізації ЗДАС книга американського вченого Бенджаміна Пітерса (How Not to Network a Nation: The Uneasy History of the Soviet Internet), якою вже в цьому році зацікавились у Китаї та Швеції.

У цьому сенсі важливою і значущою має стати робота, про плани якої повідомив Тимур Шемседінов. Нещодавно ФІОТ КПІ ім. Ігоря Сікорського виступив з ініціативою допомогти в оцифруванні архівів (у тому числі і неопублікованих) В.М.Глушкова. Ініціативу підтримала донька академіка – Віра Вікторівна Глушкова. Результати цієї роботи дозволять зробити ідеї видатного вченого надбанням не тільки широкої наукової громадськості, а й кожного, хто цікавиться питаннями розвитку техніки і суспільства.

Ярослав Вареник, аспірант КПІ ім. Ігоря Сікорського

Дата події