Розвиток сучасних інформаційних технологій потребує постійного оновлення навчальних курсів і програм. Зокрема, напрям інфраструктури просторових даних та геоінформаційних технологій в Україні недостатньо забезпечений сучасною україномовною навчальною літературою. Тому вихід у світ двох навчальних посібників у сфері геоінформаційних технологій в ННК "Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку" є важливою подією не лише  для КПІ ім. Ігоря Сікорського, але й для всієї української наукової та освітньої спільноти в цій галузі. Розробка навчальних посібників була спільно здійснена канадськими та українськими фахівцями в рамках проекту технічної підтримки "Закладення основи інфраструктури просторових даних: забезпечення бази в українському уряді для підтримки стабільного економічного зростання". Обидва навчальні посібники отримали рекомендацію Методичної ради та гриф Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Перший з них – "Вступ до геоінформаційних систем для інфраструктури просторових даних" (автори Б.Магваір, Н.М. Пашинська, Л.М.Даценко, М.Говоров, В.В. Путренко). У ньому викладено теоретичні основи і практичні відомості про геоінформаційні системи та технології, які є базисом для подальшого успішного опанування сфери геоінформаційних технологій та ГІС. Особлива увага приділяється зв'язку між геоінформаційними технологіями та інфраструктурою просторових даних, яка є однією з основних складових розвитку сучасного інформаційного суспільства.

Другий – "Системи керування базами геоданих для інфраструктури просторових даних" (Д.Кейк, А.А.Лященко, В.В.Путренко, Ю.Хмелевський, К.С.Дорошенко, М.Говоров). Тут викладено теоретичні основи і практичні відомості про структуру та використання баз геоданих. Розглянуто основи загальної теорії баз даних, реляційної та об'єктно-реляційної моделей, основні положення міжнародних стандартів щодо SQL-доступу до баз геопросторових даних, а також подано методичні вказівки та практичні вправи стосовно структури бази геоданих ESRI.

Усього заплановано розробити шість навчальних посібників – відповідно до числа навчальних курсів, які впроваджено в рамках проекту. Їх доцільно використовувати в навчальному процесі при підготовці фахівців технічних та географічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також на курсах підвищення кваліфікації державних службовців у галузі землеустрою, геодезії, картографії та інформаційних технологій.

Віктор Путренко, завідувач лабораторії ГІС СЦД КПІ ім. Ігоря Сікорського