Одним з важливих аспектів навчальної, наукової та інноваційної діяльності студентів НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" є їх участь в олімпіадах та конкурсах наукових студентських робіт. Провідний ВНЗ України може пишатися значними досягненнями своїх викладачів і студентів не лише в галузях техніки, інженерії, хімії і комп'ютерних наук, але й успіхами в економічному напрямі. Зокрема, колектив кафедри економіки і підприємництва факультету менеджменту та маркетингу на чолі з професором П.В.Крушом об'єднав у творчу групу висококваліфікованих фахівців у галузі економічних наук, які здійснюють підготовку студентів до участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, олімпіадах та проектах. Підготовка проводиться з таких дисциплін: "Економіка підприємства", "Інвестування", "Податкова система", "Страхування", "Фінанси", "Регіональна економіка", "Організація виробництва", "Планування і контроль на підприємстві", "Проектний аналіз", "Потенціал і розвиток підприємства", "Економіка та організація інноваційної діяльності", "Стратегія підприємства", "Планування і контроль на підприємстві". Крім цього, завданням викладачів є виявлення та розвиток наукового потенціалу студентів, поглиблення інформаційної бази з економічних дисциплін, а також надання можливості перевірити і закріпити свої знання з предметів. Участь студентів є логічним підсумком в отриманні теоретичних знань та практичних навичок, шансом випробувати свої сили та вкотре довести, що студенти НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" – одні з найкращих. Надзвичайно високі досягнення студентів у цьому напрямі свідчать про те, що наш університет надає потужну економічну освіту, і випускники факультету менеджменту та маркетингу можуть успішно конкурувати на ринку праці з випускниками провідних економічних вишів.

Важливим етапом у підготовці студентів до всеукраїнських олімпіад є щорічне проведення кафедрою економіки і підприємництва внутрішньої олімпіади, яка має назву "Пізнай себе в економіці". До участі в олімпіаді запрошуються всі бажаючі студенти як економічних, так і технічних спеціальностей. Цей захід дає можливість виявити найбільш обдарованих студентів, які запрошуються до участі у всеукраїнських олімпіадах.

Таким чином, результатом проведеної роботи в означеному напрямі стала участь студентів у всеукраїнських олімпіадах, що організовувалися у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка, Самоврядному (автономному) дослідницькому національному університеті Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, Національному університеті державної податкової служби України та інших.

Найбільшим досягненням кафедри економіки і підприємництва у цьому напрямі за 2016 рік стала перемога студента 4-го курсу К.Костюкова (група УЕ-21), який посів ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Економіка підприємства", що відбулась 19–21 квітня 2016 р. у Полтавському національному технічному університеті ім. Юрія Кондратюка.

Також, за підсумками ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з науки "Регіональна економіка", що відбулася в КНЕУ ім. Вадима Гетьмана 20–22 квітня 2016 року, студенти кафедри економіки і підприємництва мають такі досягнення:

 • С. Аларікі (група УЕ-41) посів І місце в номінації "За сучасні підходи";
 • А. Сердюк (група УЕ-52) посів ІІ місце в номінації "За логічність мислення";
 • О. Мельник (група УК-52) посів І місце в номінації "За аргументованість думки".

Такі високі результати свідчать про високий рівень професіоналізму викладачів кафедри економіки і підприємництва та потужний потенціал студентів економічних спеціальностей НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського".

Творча група кафедри економіки і підприємництва також активно готує студентів до участі в конкурсах наукових робіт. Студенти кафедри шостий рік поспіль беруть участь у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності "Економіка підприємства", який у 2016 році проводився на базі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Вагомим досягненням у 2016 році є здобуття:

 • диплома І ступеня студенткою спеціальності "Економіка підприємства" Ярославою Прокопенко за дипломну роботу на тему "Економічне обґрунтування напрямків підвищення ефективності виробничої діяльності ДП "Антонов", філія "Серійний завод "Антонов", виконану під керівництвом к.е.н., доцента кафедри економіки і підприємництва А.В.Гречко;
 • диплома ІІ ступеня студенткою спеціальності "Економіка підприємства" Оленою Максимішиною за дипломну роботу на тему "Управління ефективністю кадрової політики з метою забезпечення стабільного розвитку ПАТ "Мотор Січ", виконану під керівництвом к.е.н., доцента кафедри економіки і підприємництва О.П.Кавтиш;
 • диплома ІІІ ступеня студентом спеціальності "Економіка підприємства" Віталієм Кайдашем за дипломну роботу на тему "Удосконалення стратегії фінансової стабілізації підприємства", виконану під керівництвом к.е.н., доцента кафедри економіки і підприємництва М.В.Шашиної.

Крім цього, дипломна робота:

 • Юлії Плетньової на тему "Управління прибутковістю ВСП "Шахта Добропільська" ТОВ "ДТЕК Добропіллявугілля", виконана під керівництвом д.е.н., професора В.М. Марченко, виборола перемогу в номінації "За ґрунтовне теоретичне дослідження";
 • Марії Мединцевої на тему "Управління вартістю ПАТ "Кернел" з метою підвищення його інвестиційної привабливості", виконана під керівництвом д.е.н., професора В.М. Марченко, виборола перемогу в номінації "За актуальність теми дослідження";
 • Юлії Коновалової на тему "Удосконалення формування прибутку з метою підвищення ефективності діяльності ТОВ "ЕВРОВЕТ", виконана під керівництвом к.е.н., доцента Ю.В. Тюленєвої, виборола перемогу в номінації "За детальний аналіз діяльності підприємства";
 • Ашота Геворгяна на тему "Ефективність управління прибутковістю підприємства", виконана під керівництвом к.е.н., доцента О.А. Підлісної, виборола перемогу в номінації "За доцільне застосування сучасних методів дослідження";
 • Катерини Прус на тему "Економічне обґрунтування напрямів зростання прибутковості діяльності КП "Рівненське гуртово-роздрібне об'єднання" ООС", виконана під керівництвом д.е.н., професора В.М. Марченко, виборола перемогу в номінації "За доцільне застосування сучасних методів дослідження";
 • Марії Трохименко на тему "Економічне обґрунтування напрямів підвищення прибутковості діяльності ТОВ "БК "Лідер", виконана під керівництвом к.е.н., доцента О.П. Кавтиш, виборола перемогу в номінації "За наочне представлення результатів дослідження".

Свідченням високого професіоналізму викладачів кафедри економіки і підприємництва у роботі зі студентами є перемога на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2015/2016 навчального року за напрямом "Економіка та управління підприємствами", що відбувся у Самоврядному (автономному) дослідницькому національному університеті Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, Катерини Прус, яка посіла 2-ге місце по Україні та отримала диплом ІІ ступеня за наукову студентську роботу, виконану під керівництвом д.е.н., професора В.М.Марченко.

Здобутки студентів кафедри економіки і підприємництва свідчать про високу якість підготовки фахівців зі спеціальності "Економіка підприємства" в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", що доводить доцільність і високу ефективність викладання економічних дисциплін у технічних вишах та дозволяє вивести на новий рівень взаємодію технічних і економічних наук. Участь студентів у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах є позитивною практикою реалізувати себе як особистість, розширити кругозір та коло наукових інтересів. Саме тому варто побажати студентам кафедри економіки і підприємництва творчих і професійних успіхів, наснаги в навчанні та подальших перемог, а колективу кафедри економіки і підприємництва – талановитих, обдарованих і працьовитих студентів.

А.В.Гречко, к.е.н., доцент кафедри економіки і підприємництва