14–18 червня 2016 р. у Вільнюському технічному університеті Гедемінаса (VGTU) відбулася координаційна нарада проекту NETCENG (http://netceng.eu) за програмою TEMPUS.

Мета проекту NETCENG – розробка та впровадження нової моделі третього циклу інженерної освіти в Білорусі, Росії, Україні відповідно до Болонського процесу.

До консорціуму проекту входять університети зазначених країн, а також Німеччини, Великої Британії, Литви – загалом тринадцять вищих навчальних закладів.

На нараді зі звітом за 30 місяців роботи проекту виступив координатор проекту від НТУУ "КПІ", декан ФАКС професор О.В. Збруцький. Було відмічено, що відповідно до плану активностей проекту в нашому університеті створений та розпочав роботу DLM (доктор філософії на ринку праці)-office, який аналізує потреби роботодавців у докторах філософії, узагальнює їх вимоги щодо компетенцій та кваліфікації докторів. До навчальних планів магістрів та навчальних програм докторів філософії включені навчальні модулі, передані університетами-партнерами – Технічним університетом Берліна, Вільнюським технічним університетом, Лондонським університетом Брюнеля. Для підготовки докторів філософії за програмою проекту видані 2 навчальних посібники. 10 докторантів та їх наукові керівники взяли участь у літніх докторських школах у Вільнюсі, Берліні та Лондоні, на яких відбувся обмін досвідом підготовки матеріалів докторських робіт та проведено методичні семінари для докторантів.

У форматі координаційної наради відбулася зустріч проф. О.Збруцького з проректором з міжнародних зв'язків Вільнюського технічного університету д-ром Asts Radzeviciene за участю головного менеджера проекту А.Штеренхарца, на якій обговорювались питання започаткування програми подвійних дипломів доктора філософії та магістра між нашими університетами.

У роботі літньої докторської школи взяли участь провідний інженер кафедри теоретичної механіки, відповідальна за впровадження проекту NETCENG в нашому університеті Л.В.Стецюк, докторант каф. ПСКЛА В.О.Апостолюк.

До програми літної школи увійшли презентації наукових статей докторантів – учасників школи та виступи керівників з рецензією робіт докторантів.

Л.В.Стецюк, координатор проекту NETCENG