На засіданні Вченої ради: 06.06.2016

Чергове засідання Вченої ради НТУУ "КПІ" відбулося 6 червня 2016 року під головуванням ректора М.З.Згуровського.

Розпочалося воно привітанням ювілярів: в.о. зав. каф. динаміки і міцності машин та опору матеріалів д.т.н., проф. А.Є.Бабенка і декана ФБТ д.біол.н., проф. О.М.Дугана.

Після цього відбулося вручення атестатів професора та нагородження колективів навчально-наукових підрозділів університету грамотами президії НАН України, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА за багаторічну плідну співпрацю з Київською Малою академією наук учнівської молоді.

Також ректор привітав професора кафедри автоматизації експериментальних досліджень Є.Т.Володарського з присвоєнням почесного звання "Заслужений працівник освіти України" і вручив диплом "Заслужений професор НТУУ "КПІ" зав. каф. ІЕЕ В.П.Розену.

Основним питанням порядку денного була підготовка до нового навчального року. Доповідав перший проректор Ю.І.Якименко, співдоповідач – проректор М.Ю.Ільченко. Ю.І.Якименко наголосив на важливості поєднання освітнього, наукового й інноваційного компонентів, а також на необхідності залучення НПП і студентів-магістрів до виконання пріоритетних комплексних науково-дослідних робіт і підготовки стартап-проектів. Він також оголосив результати ліцензування спеціальностей для підготовки PhD, результати другої атестації студентів та плановий запуск системи Рейтинг НПП НТУУ "КПІ". Крім того, було надано графік проведення заходів перед початком нового 2016/2017 н.р.

Насамкінець було розглянуто конкурсні питання й поточні справи. Зокрема, проректор М.Ю.Ільченко надав інформацію про оголошений МОН конкурс проектів наукових робіт і експериментальних розробок молодих учених, які працюють або навчаються у ВНЗ.

А.А. Мельниченко, вчений секретар НТУУ "КПІ"