26 квітня 2016 року в НТУУ "КПІ" пройшли урочистості з нагоди Міжнародного дня інтелектуальної власності, в яких взяли участь представники ректорату, викладачі, студенти, співробітники відділу з питань інтелектуальної власності та комерціалізації наукових розробок НТУУ "КПІ", члени ЕКК з питань інтелектуальної власності, представники НДІ судової експертизи з питань інтелектуальної власності та інші.  Заступник проректора з наукової роботи В.А.Барбаш привітав присутніх, відзначив досягнення представників університету у сфері інновацій, висловив їм подяку і вручив співробітникам та студентам відзнаки за активну діяльність у галузі інтелектуальної власності. Особливо тепло він подякував д.т.н., професору кафедри конструювання верстатів та машин ММІ  Юрію Миколайовичу Кузнецову, якого недавно нагороджено золотою медаллю "Видатний винахідник" Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) за видатні досягнення в галузі інновацій, вагомий внесок у розвиток науки і технологій в Україні.

В.А.Барбаш вручає грамоту А.К.СкуратовськомуДалі відбувся науково-практичний семінар на тему "Порушення авторського права в навчально- наукових роботах студентів та викладачів технічних університетів", організований кафедрою конструювання верстатів та машин (завідувач проф. В.Б.Струтинський). Проблема виявлення академічного плагіату серед студентів та аспірантів гостро стоїть у науковому середовищі. Тому необхідно формувати і у студентів КПІ культуру правомірного використання фрагментів, цитат та графічного матеріалу інших авторів. Тож обрана тематика семінару є актуальною і відповідає девізу ВОІВ, визначеному на 2016 р., – "Творчість у цифровому середовищі: переосмислення культури".

Тематика доповідей, представлених на семінарі, охоплювала широке коло питань, що стосуються різних сфер інтелектуальної власності та взаємовідносин, які виникають у процесі створення об'єктів інтелектуальної власності, реалізації та захисту прав на них: "Дотримання добрих звичаїв під час використання фрагментів творів інших авторів у дипломних та дисертаційних роботах. Наслідки недобросовісного використання" (к.с-г.н., заст. директора НДІ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Н.В.Кісіль); "Інтелектуальна власність у системах трансферу технологій" (Т.В.Покшевницька); "Проблема виявлення академічного плагіату в галузі інженерної освіти" (доц. каф. конструювання верстатів та машин О.В.Самойленко); "Застосування баз даних Українського інституту інтелектуальної власності та ВОІВ для пошуку схожих торговельних марок" (студент ММІ В.О.Кравець); "Актуальні проблеми інтелектуальної власності" (студентка ФСП Ю.В.Олексюк); "Плагіат. Поняття та його види" (студентка ФСП Д.О.Хандога).

Семінар став важливим етапом для стимулювання розвитку інноваційної діяльності в університеті. Такі зустрічі сприяють формуванню зацікавленості студентів проблемами інтелектуальної власності і її використання в майбутній професійній діяльності.

В.Б.Струтинський, д.т.н.; А.К.Скуратовський, к.т.н.; О.А.Фоя, ст. викладач ММІ

Дата події