17 грудня ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» академік НАН України Михайло Згуровський та міській голова Українки Павло Козирєв підписали угоду про співпрацю між університетом та Українською міською радою.

Цей документ створює нормативне підґрунтя для координації дій між КПІ та органом місцевого самоврядування міста Українка Київської області. В ньому прописано основні напрями, за якими університет і міська рада здійснюватимуть своє співробітництво.

Це, насамперед, освітня діяльність – спільно з НТУУ «КПІ» міська рада має розробити механізм підготовки в університеті фахівців, потрібних місту та ринку праці; університет сприятиме створенню в Українці ліцеїв, гімназій, коледжів, колегіумів технічного спрямування; у діяльність загальноосвітніх навчальних закладів із залученням фахівців з КПІ впроваджуватимуться педагогічні інновації, експериментальні програми і сучасні методики тощо.

Це також науково-технічна діяльність. Відповідно до цього напряму у практику міського господарства та на промислових підприємствах, які працюють в Українці, за можливості впроваджуватимуться розробки науковців НТУУ «КПІ», спрямовані на соціально-економічний розвиток, та інше.

Окрім того, учасники угоди домовилися співпрацювати і в інтелектуальній та культурній сферах. Тут одну з ключових ролей з боку НТУУ «КПІ» відграватиме Студентський військово-спортивний табір «Сосновий», розташований у місті Українка. Його потужності на договірних засадах залучатимуться для проведення різноманітних міських заходів і фестивалів. У свою чергу, міськрада бере на себе зобов’зання підтримувати студентські ініціативи; залучати студентів, викладачів і співробітників КПІ до участі в заходах у рамках співробітництва з містами-побратимами Українки та іншому.

Природно, не обійшли при підготовці угоди її автори і питання щодо налагодження співробітництва учнівських і студентських організацій у сфері освіти, наук, культури, спорту і оздоровлення. Характер його визначається віком і статусом учасників, тобто передбачає організацію як спільних конференцій, форумів, олімпіад, літніх шкіл тощо, так і спортивних змагань, оздоровчих заходів і такого іншого.

Великим за обсягом є розділ угоди, в якому прописані питання соціально-економічної діяльності. В ньому міська рада береться надавати допомогу у працевлаштуванні місцевим випускникам НТУУ «КПІ»; сприяти розширенню мережі баз виробничої практики на підприємствах і в організаціях, що працюють у місті; залучати університет до участі у загальноміських ярмарках вакансій; сприяти забезпеченню стабільного електро-, водо- і теплопостачання корпусів табору «Сосновий», який є структурним підрозділом університету; надавати табору всебічну допомогу з озеленення, благоустрою території тощо; постійно і оперативно сприяти НТУУ «КПІ» у здійсненні проектних та землевпорядних робіт при поданні університетом відповідної документації; заборонити виділення стороннім юридичним або фізичним особам земельних ділянок, які надані університету в постійне користування або за ним зарезервовані, і багато іншого.

Зі свого боку, НТУУ «КПІ» взяв на себе зобов’язання сприяти забезпеченню оперативного впровадження ініціатив міської ради з питань розвитку вищої освіти; здійснювати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та перекваліфікації фахівців Українки відповідно до потреб ринку; сприяти у використанні бібліотечного фонду університету; сприяти участі фахівців КПІ в проведенні експертиз загальноміській проектів і підготовки нормативних документів та рішень з питань економічного та соціально-культурного розвитку міста; надавати методичну допомогу Українській міській раді при проведенні спільних та міських масових заходів тощо.

Тож угода відкриває широкий простір для спільної творчості, яка буде цікавою і корисною як для міста Українка, так і для НТУУ «КПІ».

Дата події