У засіданні Громадського форуму «Стратегія національної безпеки України», який відбувся в НТУУ «КПІ» 9 грудня, взяли участь відомі вітчизняні науковці, представники влади, профспілок, підприємств оборонного комплексу, громадських організацій, студентства, засобів масової інформації.

З ґрунтовною доповіддю про можливі сценарії розвитку нашої держави «Форсайт соціоекономічного розвитку України на середньостроковому (2015 – 2020 р.р.) та довгостроковому (2020 – 2030 р.р.) часових горизонтах» виступив ректор НТУУ «КПІ» академік НАН України Михайло Згуровський.

«Передумовами проведення цього дослідження стали зламоподібні зміни в економіці та соціальній системі України протягом 2013 - 2014 років, – розповів учасникам Форуму Михайло Згуровський, розпочинаючи свій виступ. – Стало зрозумілим, що колишня економіка за своєю структурою та ідеологією, до того ж сировинна і низькотехнологічна, та ще й знесилена втратами останнього періоду, вже не в змозі забезпечувати майбутнє країни. Виникло запитання: а якою ж має бути економіка, що забезпечить потреби майбутнього суспільства? На те, щоб відповісти на нього, і було спрямоване наше дослідження. Для його виконання була застосована методологія наукового передбачення, або форсайту, котра дозволяє представити майбутнє, котре не може бути інтерпретованим як звичайне продовження минулого на відміну від методів прогнозування» (докладніше з матеріалами дослідження можна ознайомитися тут: http://wdc.org.ua/sites/default/files/WDC-IASA-FORSIGHT-UA.pdf).

Ця доповідь багато в чому визначила подальші напрями обговорення проблем, з якими зіткнулася нині наша країна. Усі вони стосувалися надзвичайно актуальних питань, які потребують вирішення вже сьогодні. Власне, про рівень виступів свідчать навіть список виступаючих: директор Інституту економіки та прогнозування НАН України, академік НАН України Валерій Геєць; народний депутат України ІІІ, V та VI скликань Олексій Кучеренко; член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, професор Василь Костицький та інші. Головував на засіданні фундатор Громадського форуму «Стратегія національної безпеки України». голова Вищої Ради Народних зборів України Микола Маломуж.

За результатами роботи Форуму його учасники прийняли резолюцію, яку разом з його матеріалами буде направлено до очільників держави та органів влади.

Дата події