7 грудня 2015 р. відбулося чергове засідання Вченої ради університету. Розпочалося воно з поздоровлення ювілярів: в.о. завідувача кафедри системного проектування д.т.н., професора А.І.Петренка, декана факультету електроніки д.т.н., професора В.Я.Жуйкова, в.о. директора ФТІ к.т.н., доцента Т.В.Литвинової та завідувача кафедри прикладної механіки д.т.н., професора Ю.М.Данильченка.

Далі відбулося вручення почесних грамот Вченої ради університету творчій молоді та студентським активістам: В.О.Болсуну, І.О.Зайцю (ІТС), І.В.Степанюку (ВПІ), В.В.Андрієвичу  (ФІОТ), Н.В.Легезі (ФММ) та Ю.В.Зосенко (ФСП).

Першим питанням порядку денного була інформація про затвердження правил прийому до університету в 2016 р. Перший проректор Ю.І.Якименко повідомив, що вперше охоплюється ступінь доктора філософії та в останній раз здійснюється набір на освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти – спеціаліста. Набір студентів до ВНЗ на всі ступені (бакалавр, магістр, доктор філософії) та освітньо-кваліфікаційні рівні (спеціаліст) буде здійснюватись за новим єдиним Переліком галузей та спеціальностей. Юрій Іванович наголосив на двох моделях державного замовлення: традиційній моделі для спеціалістів та магістрів (на основі раніше здобутого ступеня) та новій моделі для бакалаврів. Також він інформував про етапи й особливості вступної кампанії, пільгові категорії студентів і позаконкурсний вступ. 

Другим питанням була інформація про результати вхідного ректорського контролю студентів 1-го курсу. Перший проректор Ю.І.Якименко повідомив, що з 15 жовтня по 10 листопада 2015 р. було проведено вхідний ректорський контроль якості залишкових шкільних  знань з математики та фізики студентів 1-го курсу (2015 р. вступу) із застосуванням автоматизованої системи "Тест". Тестуванням було охоплено 218 груп респондентів.

Третім питанням було розглянуто основні положення Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Проректор з наукової роботи М.Ю.Ільченко повідомив про головні новації, серед яких створення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій та Національного фонду досліджень України.

Насамкінець було розглянуто конкурсні і поточні справи.

А.А.Мельниченко, вчений секретар НТУУ "КПІ"
На фото: Металевий звід арки із гербом КПІ, Автор: Nazar Koval (https://www.instagram.com/koval_nazar/)

Дата події