На запрошення керівництва Політехніки Опольської (м. Ополе, Польща) завідувач кафедри теоретичної та промислової теплотехніки (ТПТ) д.т.н., проф. Г.Б.Варламов з 15 по 18 вересня 2015 р. відвідав цей навчальний заклад. Він узяв участь у засіданні Сенату університету, на якому ректори політехнічних університетів сусідніх воєводств півдня Польщі ухвалили рішення про об'єднання університетів у консолідовану організацію "Академія Сілезіана". Під час візиту проф. Г.Б.Варламов мав низку зустрічей, у тому числі з ректорами університетів "Академії Сілезіана", де обговорювалися перспективи діяльності об'єднання.

Також проф. Г.Б.Варламов мав зустрічі з ректором Політехніки Опольської Мареком Тукендорфом, проректорами й деканами  факультетів, на яких обговорювалися питання навчальної й наукової співпраці. З керівником департаменту співробітництва та розвитку університету Анною Чабак було розглянуто перспективні напрями співпраці в науковій сфері за Програмою ЄС "Горизонт-2020" щодо визначення основних наукових тем, університетів-партнерів з інших країн та умов подання проектів. Зокрема, йшлося про дві наукові теми, що стосуються наукових досліджень кафедри ТПТ з питань підвищення енергоекологічної ефективності спалювання органічних палив та впровадження інноваційної розробки створення газодизельної пальникової системи для потужних транспортних засобів.

Під час зустрічі з деканом факультету інженерії виробництва і логістики проф. Вальдемаром Скомудеком було обговорено питання реалізації спільного проекту з підвищення енергоекологічної ефективності потужних енергогенеруючих систем з використанням водневого палива та узгодження навчальних програм за спеціалізацією "Енергоекологічний менеджмент". Також було розглянуто питання підготовки та видання спільних підручників для студентів і аспірантів з екологічних аспектів енерговиробництва в енергетичній галузі польською та англійською мовами, публікації спільних статей англійською мовою у виданнях з ненульовим імпакт-фактором, подання спільних патентів.

З керівниками міжнародного офісу, механічного факультету та факультету інженерії виробництва й логістики проаналізували можливості участі Політехніки Опольської у проекті, запропонованому кафедрою теоретичної та промислової теплотехніки НТУУ "КПІ" за Програмою ERASMUS+  – "Спільне вдосконалення охорони навколишнього середовища", та пошуку партнерів з університетів Чехії, Німеччини й інших країн.  Професор Г.Б.Варламов також ознайомився з сучасною навчальною та науковою базою університету, зокрема з обладнанням для проведення навчальних занять і наукових досліджень з оптимізації процесів спалювання органічного палива й різних сумішей у котлах комунального призначення.

На завершення візиту проф. Г.Б.Варламов та керівництво Політехніки Опольської домовилися, що кафедра ТПТ підготує відповідні виступи й пропозиції щодо можливої тематики спільних навчальних і наукових проектів та презентує їх науковцям Політехніки Опольської.

Інф. ТЕФ

Дата події