27 лютого в НТУУ «КПІ» відбулося засідання Керівного комітету Консультативної ради проекту ООН з промислового розвитку (ЮНІДО) «Сприяння розвитку програми ресурсоефективності та більш чистого виробництва шляхом створення та започаткування роботи Центру більш чистого виробництва в Україні».

Провів його голова Консультативної ради проекту Василь Крутов, а участь взяли представники міністерств і відомств України, бізнес-структур, громадських об’єднань і неурядових організацій, які працюють у галузі промислового розвитку.

КПІ вже не перший рік співпрацює з ЮНІДО. В 2013 році за підтримки університету та на його базі в рамках проекту ЮНІДО щодо сприяння впровадженню ресурсоефективного та більш чистого виробництва в Україні було створено і Центр ресурсоефективного та чистого виробництва (РЕЧВ). Метою цього проекту є впровадження на підприємствах нашої країни методик з ресурсоефективного та чистого виробництва, що забезпечують скорочення витрат матеріальних та енергетичних ресурсів у виробничому процесі та підвищення кваліфікації інженерних кадрів. Отож, основними адресатами діяльності Центру стали керівники промислових підприємств і фахівці у галузі енергетики, теплотехніки, електротехніки, енергозбереження та енергетичного менеджменту, водопостачання та водовідведення, хімії, біотехнології, машинобудування, металургії, матеріалознавства, охорони навколишнього середовища та ін. Вони проходять навчання з впровадження методик РЕЧВ у виробничі процеси і, за необхідності, отримують консультації експертів ЮНІДО. Кінцевою метою такого навчання є не просто отримання сертифікату чи посвідчення, а реалізація відповідних проектів на підприємствах.

«Попри непростий для України час, Центр активно працює. За останні два роки в 4 регіонах нашої країни Центр налагодив партнерські відносини з більш як 30 промисловими підприємствами. Навіть надзвичайно важкого 2014 року діяльністю Центру було охоплено 19 підприємств. Цього року він планує поширити свою активність ще на два великі регіони України – Харківський та Львівський – і додатково долучити до співпраці ще більше 10 підприємств, – наголосив ректор НТУУ «КПІ» Михайло Згуровський, вітаючи учасників засідання. – Така стратегія розширення масштабів діяльності Центру і забезпечення ним підготовки менеджерів великих підприємств до трансформації їх виробництв у напрямі впровадження моделі більш чистого виробництва з використанням ресурсо- і енергоощадних технологій є надзвичайно важливою і актуальною для України. Тому ми вітаємо роботу Центру і намагаємося йому всебічно допомагати».

Докладну презентацію діяльності Центру провів для учасників засідання його директор Ігор Шилович. Під час дискусії щодо розширення числа регіонів, які могли б бути залученими до його проектів, а також форм можливої співпраці з підприємствами таких регіонів, мова зайшла й про фінансування та перспективи переходу Центру на повну самоокупність. Після закінчення терміну підтримки з боку західних донорів проблема фінансового забезпечення Центру може постати дуже гостро, тому вирішувати її слід уже тепер. Це цілком можливо, бо потреби у послугах, які може надавати Центр, у вітчизняної промисловості дуже великі. Тож учасники засідання висловили низку пропозицій щодо діяльності Центру в таких умовах.

Окрім того, присутні обговорили місце та роль Консультативної ради щодо сприяння реалізації проекту ЮНІДО з впровадження ресурсоефективного та більш чистого виробництва в Україні. Діяльність її здійснюватиметься у відповідності до норм Положення про Консультативну раду, проект якого учасники засідання взяли за основу з умовою наступного його доопрацювання.

Про перспективи та позитивний ефект, які отримують підприємства, що долучаються до проекту, розповів технічний директор Центру РЕЧВ Валерій Павшук.

Учасники розглянули також кроки, необхідні для забезпечення співпраці органів державної влади різних рівнів і промислових підприємств різних форм власності в рамках проекту з впровадження РЕЧВ в Україні, та обговорили пропозиції стосовно шляхів поширення інформації про нього серед усіх потенційно зацікавлених у такому партнерстві підприємств і державних структур.

Насамкінець учасники засідання ухвалили рішення про порядок розширення складу Консультативної ради та ухвалили дату її наступного проведення.

Дата події