Цього року аспірант кафедри фізики металів ІФФ Ігор Владимирський став переможцем в конкурсі НАН України на здобуття премій для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи. Його робота "Фазові перетворення, структура та властивості нанорозмірних плівкових композицій Fe/Pt" (науковий керівник – д.т.н., проф. Ю.М.Макогон) виявилася кращою та була відзначена відповідним дипломом.

Робота Ігоря присвячена розробці новітніх нанорозмірних феромагнітних матеріалів, використання яких в якості магнітних носіїв у жорстких дисках дозволить істотно збільшити щільність і стабільність магнітного запису інформації. Наукова цінність роботи полягає в тому, що застосування комплексу надсучасних методів дослідження нанорозмірних матеріалів дозволило автору розв'язати цілу низку матеріалознавчих задач і розробити практичні рекомендації щодо формування стабільних нанорозмірних плівкових композицій на основі FePt – найбільш перспективного матеріалу для надщільного магнітного запису. Результати роботи Ігоря представлені у 9 статтях, опублікованих у фахових виданнях, 4 з яких – у журналах іноземних держав з високим імпакт-фактором.

За час навчання в аспірантурі І.Владимирський неодноразово проходив стажування і проводив дослідження в кращих світових наукових центрах, що працюють у галузі тонкоплівкового матеріалознавства – на кафедрі фізики поверхні та границь розділу Університету м. Хемнітц (Німеччина), на кафедрі фізики твердого тіла Університету м. Дебрецен (Угорщина) та в Національному інституті матеріалознавства м. Аукуба (Японія).

За результатами своїх досліджень молодий науковець достроково підготував дисертаційну роботу "Термічно індуковане формування структури, фазового складу та магнітні властивості нанорозмірних плівкових композицій на основі FePt", яка була прийнята до захисту спеціалізованою вченою радою при Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України.

Тож бажаємо тобі, Ігоре, подальших успіхів і наукових досягнень!

Ю.М. Макогон, д.т.н., професор кафедри фізики металів