Ви є тут

Презентація "Шевченківської енциклопедії"


2013.03.19 Презентація "Шевченківської енциклопедії"

Шевченкове слово і думка, що завжди привертає увагу широкої громадськості, набуває особливого звучання під час Шевченківських днів, які відзначає вся Україна. Цьогоріч українська та світова спільнота відзначає 200-річний ювілей від дня народження Кобзаря. Низка урочистих заходів, присвячених цій знаменній події, вже відбулася в нашому університеті.

Кафедра української мови, літератури та культури факультету лінгвістики в березні традиційно вшановує найвидатнішого українського поета. Різноманітні заходи викликали щире зацікавлення у широкого кола університетської громади. Серед них особливе місце посідає круглий стіл-презентація "Шевченківської енциклопедії", що відбувся 19 березня за участю студентів факультету лінгвістики, видавничо-поліграфічного інституту, факультету соціології і права та викладачів кафедри української мови, літератури та культури. Аудиторії було представлено чотири томи, що вже побачили світ протягом 2012–2013 років. Це унікальне науково-довідкове видання буде нараховувати шість томів. Воно покликане всебічно представити геніальну постать Т.Г.Шевченка – поета й художника, висвітлити його видатну роль у громадсько-культурному житті України, значення його духовної спадщини у світовому контексті. До участі в презентації були запрошені представники творчого колективу Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, який працював над укладанням "Шевченківської енциклопедії", – О.І.Стужук, канд. філол. наук, науковий співробітник відділу шевченкознавства та Д.О.Єсипенко, канд. філол. наук, науковий співробітник відділу шевченкознавства.

Відкрив круглий стіл-презентацію канд. філол. наук, доцент кафедри української мови, літератури та культури С.П.Денисюк. У вступному слові він наголосив на світоглядній вартості "Шевченківської енциклопедії", її значенні для української культури, вказав на ті труднощі, що завжди супроводжують такі масштабні проекти та вимагають  щоденної кропіткої праці й чималих зусиль науковців. З доповіддю виступив  канд. філол. наук, доцент кафедри української мови, літератури та культури С.М.Кривенко. Вона була присвячена з'ясуванню особливостей літературних енциклопедій, зокрема такому різновиду, як персональні літературні енциклопедії, видань, що цілком присвячені біографії й творчості однієї особи – поета, письменника або вченого. У своєму виступі "Шевченківська енциклопедія": специфіка роботи наукового редактора" О.І.Стужук зосередилася на проблемах наукового апарату видання, редакційної підготовки та специфіки редакторської роботи, окреслила подальші перспективи роботи над енциклопедією. Д.О.Єсипенко у доповіді "Володимир Семинина – дослідник шевченкіани" висловив думку про те, що "Шевченківська енциклопедія" є фундаментальним внеском у вітчизняну літературознавчу науку, містить інформацію й про маловідомих широкому загалу шевченкознавців, зокрема дослідника та популяризатора творчості Т.Г.Шевченка в США Володимира Семинину.

Після виступів доповідачів відбулося широке обговорення. Велика кількість питань, що виникла у присутніх, засвідчила непідробну зацікавленість творчістю Т.Г.Шевченка та презентованим виданням. Гості були приємно подивовані знаннями студентів, їх активністю, інтересом до гуманітарної сфери. У завершальному слові  С.М.Кривенко подякував усім за участь у круглому столі і висловив сподівання на поглиблення співпраці НТУУ "КПІ" з Інститутом літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України.

С.М.Кривенко, доцент кафедри української мови, літератури та культури

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій