Фонд рідкісної та цінної книги НТБ НТУУ «КПІ» ім. Г. І. Денисенка

Науково-технічна бібліотека НТУУ «КПІ» ім. Г.І.Денисенка вже багато років зберігає велику кількість видань, про які не здогадуються навіть найбільші знавці університету. Тож прийшов час розповісти про них, а також про місце їх знаходження, відкривши студентам та викладачам нові сторони бібліотеки.

У 2010 році формування в бібліотеці фонду рідкісної та цінної книги дало змогу оцінити старовинні та книжкові пам’ятки, які найкраще за все відображають етапи розвитку та історію відкриттів як вітчизняної, так і зарубіжної науки і техніки. Комплектування цього фонду відбувається шляхом пошуку необхідних видань у відділах науково-технічної, художньої і соціально-економічної літератури та відділу періодичних видань. Багато з них були недоступні для загалу кілька десятків років.

Тож сьогодні бібліотека поступово відкриває користувачам друковані та рукописні скарби, тим самим знайомлячи їх із справжніми книжковими пам’ятками. Все це книжки і періодичні видання, серед яких значну кількість складають дійсно унікальні зразки науково-технічної літератури та видавничо-поліграфічного мистецтва XІХ – початку XX століття.

У фонді рідкісної та цінної книги можна знайти видання з приватних колекцій викладачів Київської політехніки, адже з перших років функціонування університетської бібліотеки у студентів та викладачів сформувалась традиція дарувати книжки та журнали з власних книжкових зібрань. Вивчаючи дарчі написи, автографи та власницькі печатки, можна багато дізнатися про історію університету.

Книгосховища бібліотеки також зберігають багато старовинних періодичних видань XIX–XX століття, на сторінках яких розгортається бурхлива епоха виникнення і розвитку багатьох галузей науки і техніки. В нашому фонді можна знайти наукові журнали «Зодчий», «Інженеръ», «Dingler’s polytechnisches journal», «Вестник технолога», «Записки русского технического общества» та інші.

Користуючись виданнями з фонду рідкісної та цінної книги Науково-технічної бібліотеки, можна дещо дізнатися про київських книговидавців другої половини XIX – початку XX століття. Саме в цей період, на зламі двох століть, місто досягло високого європейського рівня і налічувало велику кількість культурних закладів, серед яких не останнє місце займали заклади книжкової торгівлі, друкарні, типолітографії. Так, за відомостями сучасних києвознавців, на початку XX століття в місті було 48 книжкових магазинів, 20 бібліотек і функціонували безкоштовні читальні. Заможне дворянство і купці за власною ініціативою почали створювати друкарні і видавати книги вітчизняних та іноземних авторів, що з часом перетворилося на прибуткову справу.

Значну частину фонду рідкісних і цінних видань складають старовинні фоліанти-стародруки: книги XVIII – початку XIX століть. Попри поважний вік цих видань, вони й сьогодні можуть стати теоретичною основою для опанування класичних точних наук і напрямків технічних дисциплін.

Окрім науково-технічної, навчальної літератури, до бібліотеки протягом перших років формування фонду потрапляло багато видань мистецької, архітектурної та художньої тематики. Серед них були прижиттєві видання, багатотомні збірки творів видатних письменників, перші видання унікальних наукових праць. Також в колекції рідкісної та цінної книги є роботи з історії мистецтва, архітектури. Слід зазначити, що в Київській політехніці з самого початку існування інституту діяла кафедра будівельного мистецтва і архітектури. Тож це пояснює, що в нашому книжковому зібранні збереглися цінні і високохудожні зразки видань мистецтвознавчого напрямку.

Досліджуючи книжки з фонду рідкісної та цінної книги, можна натрапити на видання, що свого часу були надзвичайно популярні та корисні у тих чи інших галузях науки та мистецтва. Одне з таких видань, що зберігається у фонді, присвячено життю та творчості живописця, скульптора, інженера, винахідника, енциклопедично освіченого вченого з Флоренції Леонардо да Вінчі. Його автор Яким Волинський написав монографію «Леонардо да Вінчі» після ретельного дослідження писемних пам’яток про митця та подорожей по містах, де формувалася  його творчість. Робота Я.Волинського отримала багато позитивних відгуків і була високо оцінена фахівцями в галузі історії мистецтва. Майже зразу вона була перекладена італійською, а через деякий час автор отримав звання почесного громадянина Мілана. Велика колекція зібраних ним документів та матеріалів про життя і творчість митця стала складовою частиною меморіального музею-бібліотеки Леонардо да Вінчі.

Книга, що зберігається тепер у фонді, є другим виданням відомого твору Якима Волинського, яке надруковано в київському видавництві Стефана Кульженка – одному з найкращих та найсучасніших в Російській імперії. Воно було доповнено раніше не відомими автору історичними свідченнями, окремими деталями і уточненнями. У виданні також є заповіт самого Леонардо, окремі фрагменти з його творів, написані власноруч, каталог художніх творів майстра та репродукції його живописних робіт.

Фонд рідкісної та цінної книги надає можливість ознайомитися з серією «Класика точних наук», що заснована видатним ученим Вільгельмом Оствальдом для популяризації науково-технічних знань. Сама серія складається з декількох сотень невеликих книжок, а в нашому фонді зібрано понад 60 випусків примірників. Вони містять класичні роботи з астрономії, математики, фізики, хімії і фізіології. Цікаво, що під час роботи над цією серією окремі видання редагували представники відповідних наук. Саме завдяки цій колекції оригінальних робіт видатних учених ми маємо можливість простежити історію наукової думки.

У цьому ж фонді зберігається унікальний літопис розвитку вітчизняної науки і техніки «Записки Императорского Русского Технического общества», яке було засноване 1866-го року. Більшість томів з колекції оправлені  і на їх корінцях стоять літери «Б.К.П.И.», що означає «Библиотека Киевского политехнического института».

 Тож бібліотека НТУУ «КПІ» пропонує всім науковцям, дослідникам і студентам ближче ознайомитися із цими та багатьма іншими виданнями, які зможуть стати гарним прикладом розвитку друкарської справи та оформлення друкованої і рукописної продукції.

Анастасія Сохач, бібліотекар