У співпраці з факультетом лінгвістики та за безпосередньої участі факультетів та інститутів департаментом перспективного розвитку в рамках НТУУ «КПІ» було створено систему відповідності термінології, що використовується при написанні українською та англійською мовами напрямів підготовки та спеціальностей, професійних кваліфікацій та назв навчальних підрозділів, що необхідно для замовлення дипломів, додатків до дипломів європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT), а також є важливим кроком для представлення університету у світовому просторі.

Дана система затверджена наказом ректора від 22 грудня 2014 року № 1-328 «Про затвердження перекладу англійською мовою інформації необхідної для замовлення дипломів та додатків до дипломів про вищу освіту європейського зразка».

Дата події