Новий Закон «Про вищу освіту» ухвалено!

1 липня Верховна Рада України більшістю у 276 голосів прийняла новий Закон України «Про вищу освіту»!

Цим нарешті поставлено крапку на тривалій і копіткій роботі з розробки і узгодження цього надважливого для усієї освітянської і наукової галузей держави документу, який дасть відповідь на суспільні запити щодо модернізації вітчизняної вищої освіти і приведення її нормативної бази у відповідність до сучасних потреб.

Закон ухвалений у редакції, підготовленій робочою групою під головуванням ректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» академіка НАН України М.З. Згуровського. Звісно, зі змінами і доповненнями, запропонованими під час обговорення в стінах парламенту та в середовищі науково-педагогічної громадськості.

Мета цього нормативно-правового акту – створити законодавчі підвалини сталого соціально-економічного, високотехнологічного та інноваційного розвитку країни за рахунок якісної підготовки конкурентоздатного людського капіталу та посилення зв’язків між суспільством, вищою освітою і наукою. Він встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для посилення співпраці державних органів і бізнесу з ВНЗ на принципах університетської автономії, поєднання освіти з наукою та виробництвом задля забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях. Важливим принципом при розробці законопроекту було гармонійне поєднання нововведень з добре працюючими нормами, специфічними для нашої країни.

Робота над проектом Закону тривала понад два роки. До складу робочої групи з його підготовки входили представники великої групи українських вишів (включаючи медичні, військові, юридичні та інші), НАН України, Національної академії педагогічних наук України, Національної академії правових наук України, Інституту законодавства Верховної Ради України, Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, Конфедерації недержавних ВНЗ України, Ради ректорів Київського регіону, ВГО «ГРОНУ», Альянсу USETI, Конфедерації роботодавців України, Національного Темпус-офісу в Україні, Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки, Студентської профспілкової асоціації м. Києва, Незалежної студентської профспілки «Пряма дія», Української асоціації студентського самоврядування, Фундації регіональних ініціатив, Громадської ініціативи «Студентський захист», Громадянського руху «Відсіч» та інших.

Діяльність робочої групи проходила у декілька етапів. На першому етапі через Інтернет була отримана велика кількість пропозицій до Закону. На другому надіслані пропозиції були опрацьовані за окремими напрямками (освітньому, науково-інноваційному, молодіжному і соціальному). Завершувала все робота з системного узгодження документу.

З метою сприйняття проекту Закону широкими верствами професійної громадськості України та унеможливлення виникнення навколо нього конфліктних ситуацій, усі його положення приймалися на основі їх всебічного обговорення й узгодження членами робочої групи шляхом консенсусу.

Тож сьогоднішнє позитивне голосування Верховної Ради за новий Закон України «Про вищу освіту» стане важливою віхою на шляху розвитку вітчизняної вищої школи.