Конференція "Енергетичний менеджмент: cтан та перспективи розвитку – PEMS'14"

Міжнародна науково-технічна та навчально-методична конференція "Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS'14" пройшла в НТУУ "КПІ" з 27 по 29 травня 2014 року. Ініціаторами її проведення стали академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, академік НАН України, Почесний доктор НТУУ "КПІ" Б.С.Стогній, академік НАН України, перший проректор НТУУ "КПІ" Ю.І.Якименко, академік НАН України, директор Інституту електродинаміки НАН України О.В.Кириленко.

Конференція проходила за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, Національної комісії регулювання електроенергетики та Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH. Інформаційним партнером конференції був інформаційний збірник "Промислова електроенергетика та електротехніка".

Пленарне засідання конференції відкрив проректор з наукової роботи НТУУ "КПІ" академік НАН України М.Ю.Ільченко, який привітав присутніх з початком конференції, побажав успіхів та творчих здобутків. Михайло Юхимович зазначив, що проведення таких наукових заходів є вкрай важливим завданням, оскільки дає змогу шукати нові рішення проблем енергоефективності та енергозбереження в галузях національної економіки, спільними зусиллями вирішувати нагальні проблеми їх практичного застосування на сучасному етапі розвитку ОЕС України, реалізувати потенціал наукових розробок вітчизняних та зарубіжних учених.

Від імені Програмного комітету учасників конференції привітав директор Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ "КПІ" проф. С.П.Денисюк, який відзначив, що впровадження системи енергетичного менеджменту вимагає комплексного (системного) підходу до розгляду цього питання з оптимальним поєднанням таких складових, як моніторинг та керування. У своїй доповіді він особливу увагу зосередив на розробці та впровадженні систем енергетичного менеджменту на підприємствах і в організаціях України відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001:2011 "Energy management systems – Requirements with guidance for use" ("Системи енергоменеджменту – Вимоги з керівництвом з використання").

У роботі пленарних засідань конференції взяли участь провідні вітчизняні та іноземні науковці, представники енергетичних компаній (ТОВ "ДТЕК", ДП НЕК "Укренерго", ПАТ "Центренерго", ПАТ "Київенерго", Держенергонагляд, ПАТ "Укргідроенерго"), представники органів державної влади (Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, НКРЕ, КМДА, Держенергоефективність) та іноземних організацій (GIZ, UNIDO).

У перший день конференції відбувся також навчально-методичний семінар, присвячений методології формування змісту навчального процесу у сфері енергетичного менеджменту, вирішенню проблем якості та подальшого розвитку підготовки енергоменеджерів в контексті Болонського процесу, проблемам створення нового покоління стандартів вищої школи, використанню сучасного навчального й лабораторного устаткування для забезпечення фундаментально-фахової та практичної підготовки енергоменеджерів. Учасниками цього семінару були завідувачі кафедр, декани та директори факультетів/інститутів провідних вишів України.

Наступного дня, 28 травня, роботу конференції було продовжено у двох секціях. У рамках першої секції "Менеджмент енерговикористання" були заслухані та обговорені доповіді, присвячені питанням загального менеджменту, створення та функціонування систем енергетичного менеджменту, а також питанням управління споживанням та використанням паливно-енергетичних ресурсів як на рівні держави, так і на рівні окремих підприємств, організацій чи установ. Доповіді другої секції "Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності" були присвячені технічним і технологічним аспектам енергетичного менеджменту, зокрема методам та засобам підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві, бюджетній та комунальній сферах.

Насичений день конференції закінчився урочистою академією з нагоди 20-річчя з дня прийняття Закону України "Про енергозбереження", на якій було обговорено результати та проблеми чинного законодавства у сфері енергозбереження, розроблення більш досконалого нормативно-правового забезпечення енергоефективності в Україні, а також створення технологічної платформи "Енергоефективність України" як технологічної основи реалізації "Порядку денного" для "Дорожньої карти енергоефективності України".

У цілому робота I Міжнародної науково-технічної та навчально-методичної конференції "Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS'14" була результативною і плідною. Після дискусій та обговорення доповідей і виступів, обміну досвідом, думками, здійсненого аналізу процесів, проблем та перспектив розвитку енергетичного менеджменту учасникам конференції було надано можливість напрацювати та схвалити рекомендації, які можуть використовуватися з метою подальшого розвитку систем енергетичного менеджменту в різних галузях економіки України. Представлені доповіді показали високий рівень досліджень вітчизняних науковців та готовність до співпраці із зарубіжними фахівцями у сфері енергозбереження та енергоефективності.

Учасники відмітили своєчасність і актуальність тематики конференції, високий рівень організації, а оргкомітет – загальну зацікавленість щодо проведення таких форумів щорічно. Організатори висловлюють щиру вдячність НАН України, НТУУ "КПІ", Інституту електродинаміки НАН України та Науковому парку "Київська політехніка", усім доповідачам та учасникам конференції.

Докладніше про конференцію можна дізнатись на сайті pems.kpi.ua.

О.В. Бориченко, секретар Програмного комітету конференції PEMS'14, доцент ІЕЕ НТУУ "КПІ"

[27-29.05.2014 ] Конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’14»

Шановні коллеги! Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі І Міжнародної науково-технічної та навчально-методичної конференції «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’14».

Конференція відбудеться з 27 по 29 травня 2014 року в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут».

Мета конференції «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’14» – обговорення сучасних аспектів енергозбереження, енергоефективності та енергетичного менеджменту, демонстрація наукових досягнень і пошук нових рішень у сфері енергоефективності, їх практичне застосування на сучасному етапі розвитку енергетики нашої країни, а також аналіз проблем організації навчального процесу, визначення та реалізація умов фундаментально-фахової та практичної підготовки спеціалістів у сфері енергоменеджменту в контексті Болонського процесу.

Перед нашими фахівцями стоїть важливе завдання – побудова в Україні енергоефективного суспільства. Актуальними проблемами сьогодення є формування державної політики у сфері енергоефективності, здійснення технологічної модернізації секторів економіки на принципах енергоефективності та інноваційного оновлення, впровадження сучасних систем енергоменеджменту і комплексного керування енерговикористанням. Все це потребує висококласних спеціалістів, професіоналів європейського рівня, спроможних успішно вирішувати задачі сьогодення.

Назріла нагальна необхідність комплексного аналізу стану та розвитку науково-технічного і навчально-методичного забезпечення усіх складових процесу енергоменеджменту. Програма конференції «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’14» включає низку заходів, зокрема, створення технологічної платформи «Енергоефективність України» як технологічної основи реалізації «Порядку денного» для «Дорожньої карти енергоефективності України», проведення урочистої академії з нагоди 20-річчя прийняття Закону України «Про енергозбереження».

Докладна інформація на сайті конференції http://pems.kpi.ua

Долучення Розмір
PEMS-2014.PDF 488.92 КБ