На засіданні Вченої ради: 10.02.2014

10 лютого 2014 р. відбулося чергове засідання Вченої ради університету. Розпочалося воно поздоровленням ювілярів – завідувача кафедри  електромеханічного обладнання енергоємних виробництв д.т.н., професора С.П. Шевчука та начальника департаменту економіки і фінансів Л.Г.Субботіної.

Після цього відбулася цере­монія вручення академіку НАНУ Борису Сергійовичу Стогнію диплома «Почесний доктор НТУУ «КПІ», мантії та пам'ятного знака. У церемонії взяли участь директор ІЕЕ С.П. Денисюк та декан ФЕА О.С. Яндуль­ський.

Наступним питанням порядку денного був звіт проректора з науково-педагогічної роботи С.І.Сидоренка про підсумки міжнарод­ної діяльності університету в 2013 році та про завдання на 2014 рік. Сергій Іванович поінформував про те, що науковці та викладачі  НТУУ «КПІ» представляли Україну в 38 країнах, а нас відвідали делегації з 43 країн світу. Також було повідомлено про роботу, прове­дену із послами Польщі, Франції, Канади, США, Китаю, Японії, Норвегії та інших держав. Крім того, було представлено характеристику роботи Українсько-Японського центру та інформовано про підписання угод про співпрацю.

Після цього члени Вченої ради НТУУ «КПІ» розглянули звіт проректора з перспективного розвитку О.М. Новікова за 2013 р. та про орієнтири діяльності на 2014 р. Олексій Миколайович окреслив основні напрями роботи департаменту з перспективного розвитку, серед яких: реалізація Стратегії розвитку КПІ, розвиток майнового комплексу, інформатизація уп­равлінської діяльності, робота зі студент­ськими орга­нізаціями, ді­яльність за програмою «Майбутнє України» та вдо­ско­налення системи безпеки університету. Звіти обох проректорів було схвалено.

Насамкінець були розглянуті конкурсні питання і поточні справи.

А.А. Мельниченко, вчений секретар НТУУ "КПІ"