Дар бібліотеці

Влітку цього року Науково-технічна бібліотека НТУУ "КПІ" ім. професора Г.І.Денисенка поповнилася зразу більш як п'ятьмастами  книжками. Це – дар головного редактора газети "Київський політехнік" Володимира Васильовича Янкового. Серед видань, які передані бібліотеці, – багатотомні зібрання та окремі твори українських, російських, європейських і американських класиків красного письменства та сучасних белетристів, поетичні збірки, праці з історії, релігієзнавства, філософії, економіки, медицини та монографії з науково-технічних дисциплін тощо. Причому не тільки російською та українською, але й іноземними мовами. Перелік книжок, якими відтепер можуть користуватися студенти, викладачі і співробітники університету, є яскравим свідченням широти інтересів дарувальника. Володимир Васильович збирав свою бібліотеку багато років, і серед тієї її частини, яка тепер зайняла своє місце в каталогах і на полицях НТБ, є багато доволі рідкісних видань. Вони, безумовно, стануть у пригоді як дослідникам, що працюють у тих або інших галузях науки, так і тим абонентам університетської бібліотеки, які просто люблять читати.  

Традицію передавати бібліотеці КПІ книжки з власних книгозбірень заклали викладачі й співробітники, які були фундаторами нашого університету. Понад те, в перші роки існування нашої бібліотеки її фонди майже наполовину складалися з подарованих видань. Ще перший ректор КПІ Віктор Львович Кирпичов у 1902 році передав їй свої книги, які й нині є доступними для читачів. Дбайливо зберігаються в НТБ і книжки, подаровані О.О.Радцигом, І.Д.Жуковим та іншими. Тож дар В.В.Янкового є ще однією ланкою, що в рік стоп'ятнадцятиліття НТУУ "КПІ" пов'язує сьогоднішніх його співробітників з їхніми уславленими попередниками.

За інф. НТБ ім. Г.І. Денисенка