За свої права. Єдиною організацією, яка відстоює права освітян, є профспілка, точніше Федерація профспілок України, що налічує 9 млн членів. У повсякденній боротьбі за забезпечення добробуту, справедливого рівня оплати праці, гідного рівня життя активну участь бере і профспілкова організація НТУУ "КПІ".

Восени 2010 р. та взимку 2012 р. ми брали участь в акціях протесту, коли ЦК нашої профспілки вів переговори з Кабміном України; у 2011 р. – в акції протесту біля мерії Києва проти підвищення тарифів на комунальні послуги; 22 вересня 2012 р. – у Всеукраїнській акції протесту освітян з вимогою про виконання ст.57 "Закону про освіту".

Коли Програмою економічних реформ на 2010–2014 рр. в пп. 39.2 було передбачено "збільшити показник кількості студентів на одного викладача вищого навчального закладу до 18" (нині цей показник в Україні становить 9-13), в НТУУ "КПІ" було зібрано 6,5 тис. підписів співробітників і студентів проти скорочення викладацького складу. У Комітеті освіти і науки ВР України відбулися слухання з цього питання. В них взяли участь профспілкові організації. 22 квітня в КНУ ім. Т.Шевченка пройшло засідання президії Спілки ректорів ВНЗ України, де міністр освіти і науки Д.В.Табачник повідомив, що за результатами зустрічі буде внесено пропозицію від Кабміну із проханням відкоригувати пп. 39.2. Профспілки продовжують контролювати цю ситуацію.

Останні роки були нелегкими для нас. По-перше, "навалилося" ГоловКРУ України з плановою перевіркою. Профспілкові комітети співробітників і студентів брали активну участь у переговорах, оскільки бачили упереджену позицію перевіряльників до нашого університету. Акт, складений за результатами роботи КРУ, було подано для перевірки в Інститут судової експертизи. Зауваження, які були в акті, Інститут судової експертизи визнав незаконними.

Згодом надійшло повідомлення, що прокуратура Вишгородського району подала судову заяву про відчуження земель бази "Політехнік". Ми звернулись з протестом до Кабміну, Генеральної прокуратури України і в судові інстанції. Профспілкові комітети співробітників і студентів зібрали за місяць 13 тис. підписів. У результаті НТУУ "КПІ" виграв справу в судах і відстояв базу відпочинку та земельну ділянку за 18-м корпусом.

Далі почалася відверта боротьба з Міністерством освіти і науки за принципову позицію університету щодо наших переконань та кандидатури ректора. Представники громадських організацій КПІ вели активні переговори з міністром освіти і науки, було проведено чотири конференції трудового колективу і, врешті-решт, ми перемогли – ректором було знову обрано М.З.Згуровского.

Кошти. Тільки вибрали ректора, як стало зрозуміло, що в університеті не вистачає коштів на зарплату і комунальні платежі. За рахунок недофінансування не надійшло 114 млн грн, з них 27 млн зарплати. Різко зросли тарифи на комунальні послуги. Після довгих роздумів було запропоновано співробітникам піти в неоплачувану двотижневу відпустку. Рішення прийняли відкритим голосуванням на загальних зборах профспілкового активу і представників адміністрації. Після цього виникла проблема з викладачами-пенсіонерами. Щоб укласти контракт, вони, згідно із Законом "Про освіту", повинні були пройти конкурс. Ми запросили представників Пенсійного фонду, які дали відповідні роз'яснення. Конкурс було проведено, і майже всі викладачі, як і раніше, працюють та отримують зарплату і наукову пенсію. Але 157 викладачів було звільнено, в основному це наші ветерани, які вичерпали свій ресурс і їм уже важко читати лекції й займатись науковою діяльністю.

Врешті-решт ми подолали ці негаразди і закрили на кінець року дефіцит бюджету. Бюджет на 2013 р. покриває всі наші потреби. Якщо не станеться катаклізмів, то ми забезпечені коштами до кінця року. Але у вересні цього року знову чекаємо ГоловКРУ.

Склад. Станом на 30 травня 2013 р. профспілкова організація співробітників нашого університету об'єднує 7051 члена, у т. ч. 2220 викладачів, 1320 осіб навчально-допоміжного персоналу, 452 працівники НДЧ, 3059 – адміністративно-господарського персоналу. До складу профкому входять представники 28 структурних підрозділів університету, які працюють в 11 комісіях. 50 профспілкових бюро об'єднують 246 профгруп кафедр та підрозділів. 74% профспілкових внесків розпоряджаються самі підрозділи: на оздоровлення, культмасову, спортивно-масову роботу, надають матеріальну допомогу членам профспілки. За звітний період 5763 співробітники отримали допомогу на суму 505 2541 грн. За 2010–2012 рр. до лав профспілки КПІ було прийнято або поновлено 418 осіб. За власним бажанням вийшло 4 особи. 10 осіб було виключено за несплату профспілкових внесків протягом 9 місяців.

Уся система управління університетом, надання самостійності факультетам й інститутам обумовили демократизацію нашого життя в КПІ. Більшість внутрішніх проблем ми вирішуємо через Колективний договір. Адміністрація і профком регулярно звітують про його виконання на конференції трудового колективу. На жаль, кінець цьогорічної конференції було зірвано групою студентів, які входять до студради і так званої самоврядної профспілки студентів КПІ. На сьогодні рішенням ректора всі громадські організації та фінансові питання, пов'язані зі стипендією і студентським соціальним фондом, передані під кураторство новому проректору О.М.Новікову, директору ФТІ.

Комісії. Питаннями виплати заробітної плати, трудовими конфліктами, правовими питаннями, звільненням з роботи займається комісія соціального і правового захисту (О.К.Нікітін, С.І.Єніна, Л.П.Андрейчук). Комісія вважає, що під час розгляду спірних питань більш активну участь повинні брати профбюро підрозділів і розгляд справ має починатися саме там. Комісія громадського контролю (Р.Д.Галицька, В.Г.Шинкаренко, С.П.Вислоух) займається перевіркою кадрової роботи університету відповідно до чинного законодавства, наявності посадових інструкцій, книг обліку відпрацьованого часу, роботою буфетів, ЦСХ, готовністю бази відпочинку "Сосновий" до оздоровчого сезону та ін.

Велику роботу проводить комісія соціального страхування та оздоровлення (З.В.Кравець, Л.Ф.Семикіна, Л.Є.Брагіна). За 2011–2012 рр. оздоровлено 414 співробітників шляхом надання санаторних путівок на загальну суму 2 млн 265 тис. грн. З них 43 путівки для батьків з дітьми. Масове оздоровлення політехніків та членів їх родин проходить через бази "Маяк", "Політехнік", "Сосновий". Уже розпочався продаж путівок на літній сезон 2013 р., вирішено питання щодо суттєвого здешевлення путівок.

 До комісії по роботі з дітьми входять О.О.Кожем'яченко, В.М.Сурніна, Т.В.Балабанова. За роки незалежності кількість дітей "піонерського віку" скоротилася до 1200-1300 осіб. Тому в 2010–2012 рр. ми оздоровлюємо їх у таборах за путівками, наданими Київською радою профспілок та Київською міською профспілкою працівників освіти і науки за 10% вартості. Ми можемо оздоровити практично всіх бажаючих. Потрібно, щоб інформація надходила до підрозділів.

 Житлово-побутова комісія (В.С.Антонюк, К.М.Гриненко, Т.С.Катран). У контрольному списку університету на надання житла перебуває 110 сімей співробітників, з них позачерговиків – 5 , першочерговиків – 54. На сьогодні реально здійснюється інвестиційний проект по отриманню житла в будинку по Ковальському провулку Профком провів велику роз'яснювальну роботу, в результаті 26 співробітників було включено до списка на отримання житла, 24 сім'ї житло отримали.

 Комісія з охорони праці (Б.О.Бобін, Р.М.Шведін). Проведено семінари з охорони праці з керівниками підрозділів, з відповідальними в підрозділах, із співробітниками, які працюють на об'єктах з підвищеною небезпекою (153 працівники на 50 робочих місцях). Вжито заходів для проведення гарячої води в навчальні корпуси для прибиральниць, проводилась робота з підготовки службових і навчальних приміщень до зимового періоду тощо. Минулого року ми брали участь у конкурсі з охорони праці, який щорічно проводиться профільним міністерством і ЦК профспілки нашої галузі, й посіли перше місце серед ВНЗ України.

 Культурно-масова комісія (Г.І.Лоза, С.О.Ямкіна, Т.А.Голенко, С.В.Стецюк). При Центрі культури працюють колективи художньої самодіяльності, маємо команди КВН, проводяться фестивалі, турніри, конкурси. Організовуються екскурсії, відвідування театрів, виставок. Профком частково компенсує витрати на ці заходи. ФММ, господарські служби, студмістечко, ФЕА та ін. самостійно проводять екскурсії, частково компенсуючи їх вартість за свої кошти.

 Спортивно-масова комісія (С.О.Журавльов, О.Ю.Лускань, О.Д.Мохунько, В.С.Кривенда). Між профкомом і Центром фізкультури і спорту укладено договір, за яким співробітникам надано можливість безкоштовно відвідувати спортивні секції. Діють 14 секцій, групи здоров'я та ін. Серед співробітників та студентів КПІ проводяться змагання: Кубок профспілок по міні-футболу серед професорсько-викладацького складу; День футболу в Україні; Кубок профспілок по волейболу серед професорсько-викладацького складу; Дні здоров'я; змагання з футболу, міні-футболу, волейболу, баскетболу, настільного хокею, пауерліфтингу, легкої атлетики та ін. Профком надає фінансову допомогу при проведенні змагань, для придбання спортивного інвентарю, форми.

 Культурно-масова та спортивно-масова комісії разом з комісією профкому по роботі з ветеранами (М.В. Трихліб, К.О. Бойко, Є.Д. Огарь) та Радою ветеранів організовують і проводять заходи, присвячені Дню Перемоги, Дню захисника Вітчизни, іншим датам. Для непрацюючих (малозабезпечених) пенсіонерів організовано обіди 2 рази на тиждень протягом року. На сьогодні в університеті працюють ветерани: учасники бойових дій – 9, працівники тилу – 49, ветерани Збройних сил, МВС, СБУ – 56, дітей війни – 1089.

Комісія з інформатизації та міжнародного співробітництва (М.О.Безуглий, С.В.Гарбар, Л.В.Черненко, К.С.Дорошенко, О.Ю.Любак). Розроблений та активно наповнюється сайт профспілкової організації співробітників КПІ. Профком КПІ має підписані угоди про співробітництво з Варшавською політехнікою, Технічним університетом Молдови, МДТУ ім. М.Е.Баумана. Організація в 2010 р. стала асоційованим членом Євразійської асоціації профспілкових організацій університетів. У вересні 2013 року профком КПІ стане повноцінним учасником цієї асоціації, що відкриє нові можливості для міжнародного співробітництва з країнами СНД. За 3 роки комісія організувала поїздки та прийом 11 міжнародних профспілкових делегацій. Цього року планується ще 3.

Організаційно-масова комісія (В.О.Корсаков, Г.П.Межевич, О.В.Даниленко, О.Л.Черниш, О.Г.Корбут) регулярно проводить навчальні збори профактиву, на які запрошує представників ЦК профспілки, Міськкому профспілки, фахівців профспілкової роботи, де розглядаються юридичні питання, надаються консультації та поради, профактив інформують про роботу керівних органів профспілки та ситуацію в державі.

Профспілковий комітет бере участь у розробці практично всіх документів університету. Представники профкому, профбюро беруть участь у роботі Вчених рад університету і підрозділів, тісно співпрацюють з адміністрацією університету з усіх актуальних проблем життя нашого університету.

За матеріалами звітної доповіді
голови профспілки співробітників НТУУ «КПІ» В.І.Молчанова 30 травня 2013 р.