Ви є тут

На засіданні Вченої ради: 14.05.1314 травня 2013 р. відбулося чергове засідання Вченої ради університету.

Розпочалося воно з привітання ювілярів: декана радіотехнічного факультету Олександра Івановича Рибіна, в.о. директора інституту енергозбереження та енергоменеджменту Володимира Васильовича Прокопенка та завідувача кафедри промислового маркетингу Сергія Олексійовича Солнцева. 

Далі ректор вручив атестати професора Валерію Омеляновичу Тузу та Івану Івановичу Пуховому.

Після цього відбулося вручення дипломів за II місце на Міжнародному форумі-конкурсі молодих учених "Проблеми надровикористанння" Марині Петрівні Калюш та Інні Миколаївні Стрельцовій.

Першим питанням порядку денного були розглянуті можливості співпраці з Техаським інститутом науки (США). З доповіддю виступив президент навчального закладу – Ласло Ола. Він висловив подяку за запрошення та коротко ознайомив присутніх з діяльністю Техаського інституту науки. Президент акцентував увагу на побудові структури бази даних їхнього інституту та залученні ресурсів. Крім того, розкрив суть питання щодо права володіння на інтелектуальну власність. Ласло Ола розповів про дослідницькі програми та проекти, що на даний момент знаходяться на стадії реалізації, про трансфер технологій інтелектуальної власності та джерела фінансування інноваційних розробок.

Після виступу Михайло Захарович подякував гостю за змістовну доповідь та доручив проректору з наукової роботи Михайлу Юхимовичу Ільченку та директору Наукового парку "Київська політехніка" Віктору Сергійовичу Камаєву підготувати угоду про системну співпрацю.

Проректор з адміністративно-господарської роботи Петро Володимирович Ковальов доповів про стан підготовки баз та організацію відпочинку студентів і співробітників університету у літній період. Були названі пільгові ціни на путівки до баз відпочинку, які для співробітників та студентів є суттєво нижчими, ніж ринкові.

Також були обговорені конкурсні питання і поточні справи. Зокрема, після попереднього розгляду експертно-кваліфікаційною комісією Вчена рада відкритим голосуванням затвердила на посаду директора інституту енергозбереження та енергоменеджменту Сергія Петровича Денисюка.

Перший проректор Юрій Іванович Якименко повідомив про створення кафедри теорії та практики управління на факультеті соціології і права. За даною кафедрою буде закріплено підготовку фахівців за спеціальністю "Адміністративний менеджмент".

А.А.Мельниченко, вчений секретар НТУУ "КПІ"

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій