Колдоговірна кампанія – 2013 в КПІ

22 березня в залі засідань Вченої ради відбулось перше організаційне засідання робочої комісії для ведення колективних переговорів щодо перевірки виконання Колективного договору за період з квітня 2012 р. по квітень 2013 р. та укладення Колективного договору на наступний період. У результаті обговорення були обрані голова комісії – Ю.І.Якименко, перший проректор, та заступник – В.О.Корсаков, заступник голови профкому.

Також у рамках комісії були сформовані робочі групи для опрацювання окремих розділів Колективного договору НТУУ «КПІ»: по преамбулі; Розділу І «Удосконалення системи управління університетом»; Розділу ІІ «Трудовий договір, оплата праці та нормування праці, створення сприятливих умов праці, соціальний захист»; Розділу ІІІ «Охорона праці та здоров’я»; Розділу IV «Соціальне страхування, медичне обслуговування, організація санаторно-курортного лікування і відпочинку»; Розділу V «Умови праці і побуту жінок, надання допомоги у вихованні дітей»; Розділу VI «Житлово-побутові умови, організація громадського харчування, забезпечення культурних заходів»; Розділу VII «Забезпечення правових гарантій профкому та профспілковому активу»; Розділу VIII «Розподілення повноважень»; Розділу ІХ «Колективна угода між адміністрацією та профспілковим комітетом студентів і Студентською радою НТУУ «КПІ».

Станом на 26 березня 2013 р. конференції та збори відбулись на всіх факультетах/інститутах, а також у 14 з 24 структурних підрозділів, на яких були розглянуті та затверджені звіти керівників підрозділів за результатами виконання колективних договорів за минулий рік, а також звіти про роботу за звітний період; ухвалені тексти колективних договорів факультетів/інститутів та окремих структурних підрозділів. У результаті громадського обговорення затверджено делегатів на Конференцію трудового колективу НТУУ «КПІ».  

Інф. профкому співробітників