Ви є тут

Профком звітує (33-тя звітна конференція первинної профспілкової організації співробітників НТУУ "КПІ")


2013.05.30 33-тя звітна  конференція первинної профспілкової організації співробітників НТУУ "КПІ"

30 травня 2013 року в залі засідань Вченої ради відбулась 33-тя звітна конференція первинної профспілкової організації співробітників НТУУ "КПІ".

У роботі конференції взяли участь ректор університету М.З.Згуровський та голова Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України О.М.Яцунь.

Делегати конференції заслухали звіт голови профкому В.І.Молчанова про роботу профспілкового комітету співробітників НТУУ "КПІ" за період з березня 2010 р. по травень 2013 р. (її виклад подаємо на 2-й стор.) і інформацію ревізійної комісії профкому, з якою виступив заступник голови ревізійної комісії профкому В.П. Юрчук.

Виступаючи в обговоренні доповідей, голова профспілкового бюро фізико-математичного факультету Г.М.Кулик наголосила на необхідності оптимізації рейтингової системи оцінювання викладачів в частині коефіцієнтів, що використовуються при обчисленні рейтингового бала при викладанні дисциплін бакалаврам та магістрам (спеціалістам). Також Ганна Миколаївна вкотре нагадала про нагальну потребу облаштування в навчальних корпусах КПІ кімнат для викладачів загальних кафедр.

Голова профбюро факультету менеджменту та маркетингу О.О.Кожем'яченко також висловила занепокоєння з приводу певної непрозорості при розробці критеріїв оцінювання роботи викладачів за рейтинговою системою і запропонувала здійснювати погодження критеріїв оцінювання з профспілковим комітетом співробітників – з метою більш широкого громадського сприйняття змін у цій системі. Ольга Олександрівна наголосила на неприпустимості змін в рейтинговій системі оцінювання в "останній момент", та відсутності значної кількості робіт, які виконує науково-педагогічний працівник, але які не знайшли відображення ані в рейтингу, ані в навчальному навантаженні викладача (перескладання, підготовка до занять, прийом академрізниці тощо).

Голова профспілкового бюро НДЧ З.В.Кравець зазначила критичні сторони роботи профспілкових бюро підрозділів у інформуванні своїх трудових колективів щодо санаторних путівок, отриманих з Фонду соціального страхування. Також Зінаїда Василівна звернула увагу на постійне зростання кількості листів непрацездатності, що, на її думку, свідчить про незадовільний стан здоров'я багатьох співробітників університету. Профкому і адміністрації НТУУ "КПІ" необхідно зосередити увагу на проведенні профілактичних заходів, посиленні ролі фізкультурної роботи, наданні більших можливостей співробітникам для занять на базі Центру фізичного виховання і спорту НТУУ "КПІ".

Голова підкомісії з контролю роботи баз відпочинку університету А.В.Савчук поінформував делегатів про результати перевірки баз відпочинку протягом звітного періоду та охарактеризував основні здобутки, що були досягнуті завдяки взаємодії керівництва баз та профспілкового комітету.

Ректор КПІ М.З.Згуровський у своєму виступі акцентував увагу на складній соціально-економічній ситуації, у якій опинилась освітня галузь в останні роки, і висловив занепокоєння негативними результатами, які може відчути на собі кожен викладач, кожен науковець, якщо така тенденція продовжиться. Оцінюючи рівень співпраці адміністрації та профспілкового комітету співробітників, Михайло Захарович відзначив послідовну принципову позицію профспілок, яка дозволила (з огляду на події Конференції трудового колективу, що відбулась 24 квітня 2013 року) оптимізувати систему управління КПІ і позбутися низки негативних явищ, що проявились останнім часом у студентському середовищі.

Голова Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України О.М.Яцунь висловив подяку за активну позицію профспілкових організацій співробітників та студентів у питанні "СТОП 18", що стосується намагань владних інституцій збільшити кількість студентів на одного викладача до 18.

Усі виступаючі високо оцінили діяльність профспілкового комітету співробітників за звітний період і рекомендували делегатам конференції оцінити роботу профкому позитивно.

За пропозиціями комісій профкому та рекомендацією президії конференція зменшила кількість членів профкому до 46 осіб, вивівши зі складу 9 осіб і ввівши дві. Конференція також ухвалила рішення про обрання заступником голови профкому співробітників доцента приладобудівного факультету М.О.Безуглого.

З постанови ХХХІІІ звітної конференції первинної профспілкової організації співробітників НТУУ "КПІ" "Про роботу профспілкового комітету співробітників НТУУ "КПІ" за період з березня 2010 року по травень 2013 року":

1. Роботу профспілкового комітету співробітників НТУУ "КПІ" за звітний період визнати задовільною.

2. Інформацію ревізійної комісії взяти до відома.

3. Профкому продовжувати роботу по вдосконаленню профспілкової роботи щодо захисту прав та інтересів співробітників університету. З цією метою:

  • ініціювати та підтримувати заходи профспілкових органів, спрямовані на повне виконання Законодавства України щодо дотримання умов оплати праці, пенсійного забезпечення науково-педагогічних працівників, відпочинку та оздоровлення співробітників та членів їх сімей;
  • брати участь у реалізації заходів, спрямованих на підтримку прийняття Верховною Радою нової редакції Закону України "Про вищу освіту", розробленого робочою групою під керівництвом М.З. Згуровського, як такої, що відбиває позицію профспілкової освітянської спільноти;
  • взяти під контроль роботу підрозділів соціальної сфери в університеті, сприяти налагодженню соціального діалогу в студентському середовищі;
  • продовжити роботу з удосконалення інформаційного забезпечення членів профспілки;
  • узагальнити пропозиції, що надійшли від делегатів конференції, і розробити план заходів щодо їх реалізації.

За інф. профкому співробітників НТУУ "КПІ"

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій