Сучасна інформатика широко використовує псевдовипадкові числа в різноманітних застосуваннях – від методу Монте-Карло та імітаційного моделювання до криптографії. Головним чином, псевдовипадкові числа генерують на комп'ютерах за допомогою рекурсивних алгоритмів. Такий спосіб має багато переваг, але є і недоліки, одним з яких є недостатня "захищеність" псевдовипадкових чисел, адже кожен, хто знає алгоритм генерації, може відтворити таку саму послідовність.

У тих випадках, коли "секретність" має вирішальне значення, використовують методи, що базуються на фізичних процесах. Знайти фізичне джерело "справжніх" випадкових чисел важко. Фізичні шуми, такі як детектори подій іонізуючої радіації, дробовий шум у резисторі або космічні випромінювання, можуть бути таким джерелом.

На кафедрі математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ проф. О.І. Клесов разом зі студентами-магістрами Оленою та Леонідом Ізюмцевими запропонували використовувати тепловий шум у приладах, які забезпечують функціонування бездротових мереж зв'язку Wi-Fi. Тепловий шум в електронних приладах використовувався і раніше для генерації випадкових чисел: фірма Toshiba випускала такий прилад на базі плати PCI. Ідея молодих учених та їхнього керівника набагато ефективніша, оскільки не потребує додаткового обладнання і набагато простіша в реалізації. Іншою перевагою методу є те, що він дозволяє отримувати випадкові числа з різним статистичним розподілом.

Нещодавно проф. О.І Клесов та його учні отримали державне свідоцтво про реєстрацію авторського права (№ 42269 від 15.02.2012). Магістерські дисертації Олени та Леоніда Ізюмцевих, які будуть захищатися у травні цього року, містять результати ймовірнісних тестів, які підтверджують емпіричні передбачення стосовно розподілу процесу теплового шуму, використання якого запропонували автори.

Побажаємо творчому колективу подальших успіхів!

Інф. кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ