Проти ксенофобії і расизму

31 січня 2012 року в Україні стартувала громадська інформаційна кампанія проти ксенофобії і расизму "Відчуй культурне розмаїття". Долучаючись до цієї важливої акції, викладачі кафедри філософії ФСП та Політехнічного ліцею НТУУ "КПІ" 22 лютого 2012 року провели спільний науково-методичний семінар "Расизм: витоки, історія, сучасність".

Відкриваючи семінар, доцент ФЛ, кандидат історичних наук Л.Я.Лук'янчук звернула увагу на те, що расизм і ксенофобія базуються на неповазі до інших культур та цінностей, тому кращою зброєю проти цього зла є освіта. Про виникнення расизму і його різновиди розповів заслужений учитель України, двічі лауреат Сорівських премій М.Ф.Цепух. З доповіддю "Сексизм та расизм як прояв ксенофобії" виступила доцент ФСП, кандидат філософських наук Ю.В.Стребкова.

ХХ століття, незважаючи на швидкий розвиток освіти і науки, не тільки не вирішило проблему расизму, але й загострило її до масштабів глобальної катастрофи – підкреслив у своєму виступі ст. викладач кафедри філософії В.Д.Піхорович. Він звернув увагу на те, що наука сама не тільки не здатна запобігти расизму, але й може служити йому основою. Расизм – явище соціальне, отже, причини його, як і засоби до його подолання, треба шукати в суспільних відносинах. Не можна ліквідувати расизм, прийнявши навіть найкращі закони, до того часу, доки не буде ліквідоване його економічне підґрунтя – панування одних людей над іншими та пограбування багатими державами бідних країн.

Відображенню проблем расизму у світовому літературному процесі була присвячена доповідь учителя В.В.Камишева. Зупинившись на творчості таких всесвітньо відомих письменників, як Даніель Дефо, Генрі Лонгфелло, Фенімор Купер, Гаррієт Бічер-Стоу, Джек Лондон, Редьярд Кіплінг, Олександр Грибоєдов, доповідач звернув увагу на випадки як пропаганди, так і засудження расизму в літературі Англії, Франції, США, Росії ХVІІ-ХІХ ст.

"Ми різні, але ми рівні", – саме з такого висловлювання розпочала свою доповідь "Правовий аспект боротьби з проявами расизму в Україні" вчитель правознавства В.В.Жигинас. Забезпечення прав людини незалежно від раси, статі, мови, етнічного походження, національності або релігії, – сказала доповідач, – є фундаментальним принципом міжнародного законодавства в галузі прав людини, а расизм зводить нанівець саме поняття загальних прав людини. Згідно з міжнародними правозахисними законами, держави зобов'язані боротися з проявами дискримінації у будь-якому вигляді. Україна є учасницею ряду договорів з прав людини, які мають безпосереднє відношення до расової дискримінації. Серед них – Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (МПГПП), прийнятий 16 грудня 1966 року, Європейська конвенція захисту прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) 1966 року, Міжнародний пакт про економічні, культурні та соціальні права (МПЕКСП), Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації жінок і Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

На семінарі також було розглянуто та обговорено питання, які стосуються еволюції уявлень про права людини в історії людства. З даною доповіддю виступила вчитель С.І.Міщенко.

Підводячи підсумок роботи семінару, директор Політехнічного ліцею НТУУ "КПІ" Ю.В.Киричков підкреслив, що науково-практичний семінар за участю викладачів вищої школи та загальноосвітнього навчального закладу – це перша спроба об'єднати зусилля викладацького складу ВНЗ і школи, виробити спільні підходи для звільнення від расових забобонів, ксенофобії, нетерпимості молоді України. Адже причина расизму – не колір шкіри, а людське мислення.

Л.Я. Лук'янчук, доцент ФЛ