Ви є тут

НТУУ «КПІ» у рейтингу Webometrics з 2009 по 2012 рікІснують декілька відомих рейтингів ВНЗ, що використовують дані, отриман Інтернет, і один з найбільш популярних – Webometrics.  Достатньо повну інформацію про цей рейтинг ми надали у КП №4 за 2009 рік. Нагадаємо, що рейтинг Webometrics публікується лабораторією Cybermetrics, яка ставить собі на меті стимулювати наукові організації і вчених представляти результати своїх досліджень у мережі. “За допомогою цих рейтингів ми маємо намір додатково мотивувати дослідників у всьому світі до публікації все більшого числа наукових матеріалів в Інтернеті, роблячи їх доступними для колег і людей, де б вони не знаходилися”, – стверджують автори рейтингу.

Рейтингування здійснюється з 2004 року двічі на рік – у січні і липні, і включає більше 20000 (у 2009 році 18000) вищих навчальних закладів з усього світу. Розглядаються тільки організації із власними доменами і враховується тільки один (найбільший) домен, якщо їх декілька.  Наше поле – kpi.ua. Усі сайти, розміщені в цій доменній зоні, впливають на загальні показники і рейтинг університету.

У цьому році авторами внесено низку змін у методологію розрахунку рейтингу. Основним компонентом ранжування залишається параметр Visibility, який тепер розраховується за даними Majestic SEO у зв’язку із закриттям для користувачів пошукових можливостей Yahoo. Враховується кількість зовнішніх посилань на сайт та кількість доменів, з яких ідуть посилання. Ці показники характеризують вплив (Impact) опублікованої інформації. Вважається, що мотивація для мережевого посилання подібна до бібліографічного – більше посилань отримують цікаві і важливі матеріали (а з накручуванням Webometrics збирається боротися). Інша група показників відображає активність сайтів (Activity) і включає: Size – кількість веб-сторінок (Google), RichFiles – кількість документів (Google), Schoolar – кількість статей в Google Schoolar (за п’ять останніх років) і Scimago (за вісім років).  Чим більше сайтів входить у поле і чим більше інформації представлено на цих сайтах, тим більшим буде параметр Activity. Усі ці дані об’єднуються з певними ваговими коефіцієнтами, і створюється рейтинг ВНЗ.

Наше положення в рейтингу за 4 роки: у 2009 р. НТУУ "КПІ" зайняв 2137 місце у світі (3-тє місце серед ВНЗ України), у 2010 р. – 2428 місце (6-те місце серед ВНЗ України), у 2011 р. – 1325 місце (2-ге місце серед ВНЗ України), у 2012 р. – 957 місце (перше місце серед ВНЗ України).

Зниження місця у 2010 році було пов’язано із переходом від адреси  ntu-kpi.kiev.ua (на ній ми були більше 10 років) до kpi.ua. У нинішній редакції рейтингу із нашим попереднім доменом kiev.ua виникли проблеми, що ще раз підтверджує правильність переходу на просте і зручне ім’я – kpi.ua.

За результатами першого рейтингування 2012 року («Київський політехнік» №6, 2012) найбільшого успіху досягнуто за показником  Schoolar (561 місце). Це  відобразило активну роботу, проведену зі створення і супроводження сайтів журналів НТУУ “КПІ”. Якщо у 2009 році було лише 4 сайти журналів, що видавалися університетом, то у 2011 році їх 20. Найгірша ситуація із показником Visibility (3154 місце) – зовнішніми посиланнями. Університет лише опосередковано може впливати на цей показник, розміщуючи на своїх сайтах цікаві та корисні для користувачів матеріали і забезпечуючи зручні механізми їх републікування.

Виникає питання: “Чи повинно нас задовольняти 957 місце у світі за рейтингом Webometrics”? З однієї сторони – це вперше, коли ВНЗ України перейшов за тисячу в рейтингу Webometrics. З іншої сторони – подивимось, як ми виглядаємо серед сусідніх країн у рейтингу Webometrics. Нижче в таблиці наведено місце ВНЗ, який займає 1-ше місце у  своїй країні, у світовому рейтингу.

Країна 1-е місце в країні та місце в світі
Словенія 80
Чехія 97
Росія 147
Польща 293
Хорватія 446
Словакія 468
Білорусь 843
Україна 957

Як видно, ми займаємо останнє місце, програючи майже в 10 разів Чехії, у 7 разів Росії, у 2 рази Словакії. Ми можемо виправдовуватися мовним бар’єром та слабким проникненням Інтернету в Україні, і лише мріяти про співвідношення один матеріал – одне посилання, як у лідерів рейтингу, але наші колеги із країн з аналогічною мовною та економічною ситуацією мають кращі результати.

Виходить, що пишатись особливо нічим і попереду велика робота.

Те, що зроблено в нашому університеті у 2010 та 2011 роках, планувалося як початок комплексної роботи з підняття рейтингу НТУУ “КПІ”. Спершу всіх, чи майже всіх, зібрали за адресою kpi.ua, всі факультети та інститути й майже всі кафедри мають свої сайти. Зроблено інтегрований ресурс Web-сайтів журналів за адресою http://journals.kpi.ua. Більшість журналів проіндексовано в Google Scholar. І найбільш ефективним виявився рейтинг сайтів підрозділів, який будується на основі параметрів, що отримуються з Інтернет. Рейтинг проводиться для факультетів та інститутів, журналів та конференцій раз на місяць, сайтів кафедр та інших ресурсів – раз у квартал, і виставляється  за адресою http://webometr.kpi.ua.

На початок 2012 року до мережі НТУУ “КПІ” входить приблизно 260 сайтів. Внутрішній рейтинг включає 248 ресурсів, розміщених у домені kpi.ua, оскільки лише вони є складовими університетських показників у світових рейтингах. Дані субдоменів для сайтів підрозділів НТУУ “КПІ”, якщо їх було розміщено на доменах четвертого рівня, включаються в дані вищих доменів автоматично. Зважаючи, що більшість сайтів кафедр отримали домени третього рівня, їх дані не враховувались при підрахунку рейтингу факультетів. Тому з жовтня 2011 року лабораторія Інформ НТО КПІ-Телеком розраховує сукупний рейтинг, який включає дані усіх зареєстрованих сайтів підрозділів (http://kpi.ua/registration) – сайти кафедр, студентські, наукові, навчальні та сайти викладачів, щоб мати можливість визначити підрозділи, які роблять найбільший внесок у загальний результат. Дані кафедр приводяться до загальної кількості кафедр підрозділу. Окрім показників, які аналізуються Webometrics, рейтинг сайтів навчально-наукових підрозділів КПІ включає додаткові параметри, які дозволяють опосередковано оцінити індексованість та авторитетність сайтів. Ці параметри використовуються іншими мережевими рейтингами – не такими популярними, як Webometrics – але хто знає, який рейтинг сподобається журналістам завтра.

Лідерами за результатами двох рейтингів можна назвати ІПСА, ФТІ, ЗФ, ІТС. У ННК “ІПСА” одразу чотири проекти входять в двадцятку кращих сайтів університету, в тому числі сайт студентської ради (http://studsovet.ipsa.kpi.ua) та тематичний проект “Грід у дослідницькому університеті” (http://grid.kpi.ua).  НН ІТС супроводжує портал “Наука-інформ” – популярний науковий ресурс (http://naukainform.kpi.ua). ФТІ регулярно проводить наукові заходи, які мають суспільний резонанс. ЗФ створив низку тематичних ресурсів і активно працює над питаннями рейтингу.

Лідерами за окремими категоріями є:

  • Розмір – ІПСА, ФЛ, ЗФ;
  • Видимість – ІПСА, ФТІ, ЗФ;
  • Розміщені файли – ФЕА, ІПСА, ФТІ;
  • Зареєстровані у Schoolar –  ІПСА, ФІОТ, ВІТІ.

Декілька факультетів КПІ виклали бібліотеки з великою кількістю документів. Webometrics попереджає, що буде карати ВНЗ за порушення авторських прав (наявність великої кількості документів, що не відповідають авторському законодавству).  Ми щиро сподіваємося, що розміщені матеріали, підготовлені з використанням ліцензійного ПЗ, відповідають авторському законодавству України, загальноприйнятим вимогам і не наражають університет на штрафні санкції зі сторони міжнародних організацій і пошукових/рейтингових сервісів. Якщо у підрозділа є необхідність викласти чужі роботи, то потрібно зробити це так, щоб не тримати контрафактні матеріали у відкритому доступі.

У жовтій зоні рейтингу знаходяться підрозділи, які дають мінімальний внесок, – це ММІФ, ФБТ, ІХФ, ФМФ, ІФФ. В КПІ немає факультетів, на яких не відбувається наукових подій і не публікуються наукові матеріали, але є факультети, які абсолютно не відображають цю діяльність на своїх сайтах.

Сьогодні вже не можна зібрати інформацію, створити сайт і забути про нього. Рейтинги сайтів університетів вимагають від керівництва та науковців ВНЗ постійної присутності в мережі – там має бути не просто адміністративна інформація про керівництво і адреса будівлі, а різнопланова інформація з усіх сфер життя підрозділу для всіх категорій користувачів. Прикладом можуть бути події початку лютого, коли в університеті оголошувалась перерва в навчанні. ДНР пропонував проведення занять зі студентами за індивідуальними планами самостійного відпрацювання навчального матеріалу відповідних дисциплін з використанням дистанційних форм навчання. Але на більшості сайтів КПІ не було навіть оголошення про перерву в навчанні, не кажучи вже про завдання. За два роки, що пройшли від попереднього карантину, особливих змін  у готовності до роботи в екстремальних умовах не відбулося. Причина, напевно, у неготовності сприймати сайти як інструменти для роботи, як спосіб спілкування з абітурієнтами, студентами, викладачами і колегами. Сайт підрозділу має стати точкою доступу до потрібної для користувачів інформації. Адже викладачі створюють дистанційні курси, пишуть статті, випускають книги, працюють з електронним кампусом – ця робота має відображатися на сайті, хоч і не обов’язково на ньому бути присутньою.  

Cтежити за станом сайту і його місцем у рейтингу повинні  керівник підрозділу і відповідальні за Web-сайт особи.

Яким же чином можна покращити положення підрозділу в рейтингу? Основним засобом залишається зміна мережевої політики. Дії можуть бути такими:

  1. Розширювати інформаційне наповнення сайту за рахунок оригінального контенту – цікавих для відвідувачів сайту матеріалів. У студентів, викладачів і колег має бути причина посилання на сайт;
  2. Анонсувати і висвітлювати навчальні та наукові події;
  3. Розміщувати наукові роботи викладачів та співробітників підрозділу;
  4. Забути про адресу ntu-kpi.kiev.ua;
  5. Сприяти тематичним та студентським проектам.

НТУУ “КПІ” – найбільший університет в Європі. І наша мета – гідне представлення його в Інтернеті.

М.Ю. Ільченко, О.П. Цурін, Н.О.Цуріна

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій