Студенти аналізують Болонський процес

На факультеті лінгвістики 8 грудня 2011 року відбулась перша факультетська міжкафедральна студентська конференція "Розвиток вищої освіти України в аспекті Болонського процесу".

До організаційного комітету конференції, крім лекторів з дисципліни "Педагогіка та психологія вищої школи" доцентів Я.Г. Гулецької та С.С. Коломієць, увійшли студенти О. Дубінська, О.Зуб, Д.Сидоренко, З.Фелонюк. Загалом у роботі конференції взяли участь 75 студентів факультету.

Програма конференції включала пленарне засідання "Болонський процес та перспективи розвитку вищої освіти в Україні, Європі та світі" та роботу в чотирьох секціях: "Студент як суб'єкт навчальної діяльності в аспекті психолого-педагогічних засад гуманізації освіти", "Професіоналізм педагога у сучасному освітньому середовищі, вітчизняний та зарубіжний досвід", "Інновації в освіті. Новітні технології та засоби навчання", "Психологічні, педагогічні та методичні засади навчальної діяльності (в умовах університету)".

Особливо цікавою була робота в секціях у плані обговорення доповідей, визначення кращих, а також певних зауважень та пропозицій. За результатами роботи конференції були визначені найкращими доповіді студентів Т. Скачко, О. Лозко, Т. Герасименко, М. Басюк та Т. Коршук.

Для нас, студентів, найціннішим виявився досвід перенесення положень Болонського процесу в практику діяльності нашого університету. Так, зокрема, зазначались позитивні зрушення в мобільності студентів, а також застосування передових педагогічних технологій у начальному процесі.

Під час підготовки та проведення конференції ми дійсно відчули, що саме студент знаходиться в центрі навчального процесу, згідно з основними засадами Європейського освітнього простору.

За результатами роботи конференції буде створено банк кращих презентацій, планується створення веб-сторінки для подальшого обговорення актуальних проблем педагогіки та психології вищої школи.

Олена Дубінська, Оксана Зуб, Дарія Сидоренко, студентки V курсу, ФЛ