Ректори обговорили в НТУУ “КПІ” проект Закону “Про вищу освіту”

1 лютого в НТУУ "КПІ" відбулося засідання Ради ректорів вищих навчальних закладів Київського вузівського центру. У засіданні окрім ректорів узяли також участь голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Максим Луцький, заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту України Петро Куліков, Голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь та директор Інституту вищої освіти НАПН Володимир Луговий.

Основним питанням, заради якого в залі Адміністративної ради КПІ зібралися очільники вишів Київського регіону, було обговорення змін і доповнень до проекту Закону України "Про вищу освіту", який найближчим часом має розглянути Верховна Рада. Місце проведення засідання Ради ректорів, як підкреслив її голова, ректор Київського національного університету будівництва і архітектури Анатолій Тугай, обрано невипадково: ректор НТУУ "КПІ" Михайло Згуровський очолив робочу групу для узагальнення пропозицій щодо вдосконалення цього Закону, створену під час зустрічі Прем'єр-міністра України Миколи Азарова з ректорами та студентами провідних ВНЗ України 24 січня, і саме тут нині акумулюються пропозиції працівників вищої школи з усієї України щодо таких змін.

Про те, наскільки на часі прийняття нового закону, а також про особливості та складнощі, що виникли під час підготовки законопроекту, розповів присутнім голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Максим Луцький. "Нового закону галузь очікує вже п'ять років, – наголосив він, – і нині ми маємо дещо адаптувати підготовлений урядом проект відповідно до потреб і пропозицій освітян з тим, щоби нарешті прийняти його і дати українській вищій школі ту нормативну базу, якої вона потребує".

Про роботу над узагальненням пропозицій до проекту закону розповів учасникам засідання Михайло Згуровський. Хоча з початку діяльності робочої групи минув лише тиждень, таких пропозицій зібрано вже більше двох тисяч і вони продовжують надходити. "Ми намагаємося зробити процес підготовки змін і доповнень до проекту закону максимально відкритим, – підкреслив він у своєму виступі, – тож уже сьогодні ми виставляємо на офіційному сайті НТУУ "КПІ" ті матеріали і пропозиції, які ми отримали, для їх громадського обговорення. І ще за тиждень ми маємо надати узагальнений варіант на розгляд Кабінету Міністрів". Очільник НТУУ "КПІ" зупинився також на основних напрямах, які з точки зору працівників українських вишів потребують уточнень, зокрема, в питаннях узгодження національної ступеневої системи вищої освіти в Україні з європейською, забезпечення реальної університетської автономії, створення дійової системи підтримки університетської науки та інноваційної діяльності, вирішення соціальних проблем студентства та деяких інших.

"Новий закон має стати "охоронною грамотою" для українських університетів, – зауважив заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту України Петро Куліков. – У його прийнятті зацікавлені, в першу чергу, працівники вищих навчальних закладів, адже він створить реальний ґрунт для захисту і оборони їх прав. Проте я згоден, що він поки що недопрацьований, до деяких його положень, дійсно, існує низка претензій, але ми сьогодні і зібралися для того, щоб узгодити наші підходи".

Учасники обговорення нового закону висловили ще низку зауважень до законопроекту, але зійшлися на думці, що з трьох обговорюваних нині в суспільстві проектів цього законодавчого акту – під умовними назвами "Яценюка-Оробець", "Мирошніченка" і "урядового", саме останній документ є дійсно придатним до вдосконалення, і після врахування в ньому зауважень і пропозицій освітян він стане тим законом, який сприятиме розвитку освіти та науки в Україні.

Громадське обговорення пропозицій до законопроекту «Про вищу освіту»

Шановні колеги!

У зв’язку з дорученням Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова щодо опрацювання пропозицій до законопроекту «Про вищу освіту» (реєстр. №  9655 від 28.12.2011 р., внесений Кабінетом Міністрів України) просимо надати до оперативної робочої групи пропозиції до даного проекту закону за запропонованою формою:

  1. Стаття (частина, абзац статті), до якої пропонуються внести зміни чи доповнення (перша колонка таблиці);
  2. Зміни, що пропонуються (друга колонка таблиці);
  3. Обґрунтування запропонованої зміни (третя колонка таблиці);
  4. Контактні дані автора поправки (четверта колонка таблиці).

Примітка. Пропозиції надсилайте відповідно до зразку Порівняльної таблиці даного законопроекту. Ваші пропозиції просимо надсилати за адресою: zakon.vo@gmail.com

Усі пропозиції приймаються до 29.01.12

Голова робочої групи, Михайло Згуровський

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до прикінцевих положень проекту Закону України «Про вищу освіту» (нова редакція) у частині змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”

Діюча редакція Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” Нова редакція Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”
Стаття 222. Посади науково-педагогічних працівників
Посади науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації визначаються відповідно до частини другої статті 48 Закону України "Про вищу освіту".
Стаття 222. Посади науково-педагогічних працівників  
Посади науково-педагогічних працівників запроваджуються у вищих навчальних закладах. Вичерпний перелік таких посад встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 223. Стаж наукової роботи
До стажу наукової роботи зараховується: час роботи на посадах науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, визначених у частині другій статті 48 Закону України "Про вищу освіту";
Стаття 223. Стаж наукової роботи
До стажу наукової роботи зараховується:час роботи на посадах науково-педагогічних працівників університетів та академій;
Стаття 34. Бюджетне фінансування наукової і науково- технічної діяльності
Бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності здійснюється відповідно до законодавства України. Видатки Державного бюджету України, передбачені для проведення фундаментальних досліджень, здійснюються за наявності висновку про доцільність проведення витрат по кожній науковій темі, наданого Експертною радою при Національній академії наук України із залученням експертів центрального органу виконавчої влади у сфері наукової і науково-технічної діяльності.
Стаття 34. Бюджетне фінансування наукової і науково- технічної діяльності
Бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності здійснюється відповідно до законодавства України. Видатки Державного бюджету України, передбачені для проведення фундаментальних досліджень, здійснюються за наявності висновку про доцільність проведення витрат по кожній науковій темі, наданого Експертною радою при Національній академії наук України із залученням експертів центрального органу виконавчої влади у сфері наукової і науково-технічної діяльності.
Наукові дослідження, що проводяться вищими навчальними закладами за рахунок коштів державного бюджету, фінансуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності та/або центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади. У першочерговому порядку фінансуються фундаментальні та прикладні наукові дослідження, а також наукові роботи, що виконуються відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.

Директор департаменту вищої освіти МОНмолодьспорт Я.Я.Болюбаш