Наука – натхнення для молоді… Ці слова є девізом для студентів і викладачів Навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем. Більшість майбутніх науковців долучаються до науково-дослідної роботи ще на 3-4 курсах: беруть участь у предметних олімпіадах, наукових семінарах та міжнародних науково-технічних конференціях. Для тих, хто поринув у науку, прагне зробити свій внесок в її розвиток, присвячує їй свій вільний час та завзято працює над собою, стипендія ректора є достойною винагородою.

У 2011 році в ІТС стипендіатами ректора стали: О.Фігурна, А.Власенко, Т.Існюк та О.Згурський.

Олена Фігурна

Олена Фігурна (гр. ТІ-61М, науковий керівник магістерської дисертації – д.т.н., проф. К.С.Сундучков) почала займатися науковими дослідженнями з 3-го курсу, бере активну участь у міжнародних конференціях, опублікувала 5 тез у збірниках матеріалів наукових конференцій. Основний напрям наукових досліджень – безпроводові технології та перспектива їх розвитку в Україні.

Середній бал за час навчання 5,0. У 2010 р. з оцінкою "відмінно" захистила бакалаврську роботу. За високі досягнення в навчанні отримала диплом з відзнакою. За успіхи в навчанні та громадську активність була нагороджена стипендією голови КМДА. Олена активно займається громадською роботою, є старостою групи. Під її керівництвом група два роки поспіль отримувала звання  "Краща академічна група ІТС".

Анастасія Власенко Анастасія Власенко (гр. ТС-63М, науковий керівник магістерської дисертації – д.т.н., с.н.с. О.О.Трубін) бере активну участь у науковому житті інституту та університету:  має чотири публікації, три з них – у міжнародних збірниках. Була учасницею ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму "Телекомунікації" в 2010 р. та представила доповідь на Міжнародній науково-технічній конференції  "Проблеми телекомунікацій 2011". Анастасія є учасницею ансамблю сучасної хореографії "Експресія" ЦКМ КПІ. За високі досягнення в навчанні у 2010 р. отримала диплом бакалавра з відзнакою.
Тетяна Існюк

Тетяна Існюк (гр. ТС-63М, науковий керівник магістерської дисертації – к.т.н., доц. Б.М.Шелковніков) за час навчання зарекомендувала себе як наполеглива студентка. За успіхи в навчанні в січні 2009 р. отримала  премію від міжнародної компанії "Alcatel", в листопаді 2010 р. – стипендію голови КМДА.

 Середній бал за час навчання 5,0. З відзнакою захистила бакалаврську роботу. Бере активну участь у наукових конференціях, зокрема й міжнародних, опублікувала 14 наукових робіт. За участь у 19-й Міжнародній Кримській конференції "НВЧ-техніка та телекомунікаційні технології" (КриМіКо' 2009) отримала грамоту за найкращу наукову роботу. У 2010 р. на конкурсі студентських наукових робіт з технічних наук, яка проводилась на базі Одеської національної академії зв'язку ім. О.С. Попова, отримала грамоту.

Олексій Згурський

Олексій Згурський (гр. ТЗ-61М, науковий керівник магістерської дисертації – д.т.н, проф. М.Ю.Ільченко) вже на другому курсі отримав стипендію Укртелекому за успіхи в навчанні, бере активну участь у студентських наукових конференціях, у т. ч. й міжнародних. У складі команди НТУУ "КПІ" на Всеукраїнському конкурсі МТС "Професіонали майбутнього-2010" отримав диплом у номінації "Елегантність проектування". У 2010 р. отримав диплом бакалавра з відзнакою. Входив до складу команди КПІ, яка на Всеукраїнській олімпіаді на базі ХНУРЕ у 2010 р. зайняла друге місце за напрямом "Радіоелектронні апарати", у 2011 р. на цій же олімпіаді отримав грамоту "За найкраще рішення задач обов'язкової частини".

Нині Олексій бере участь у проекті "Національна супутникова система зв'язку" на замовлення ДП "Укркосмос".

Насамкінець хотілося б зауважити, що всі досягнення наших студентів були б неможливими без натхненної праці викладачів, які діляться зі студентами своїми знаннями та секретами професійної майстерності.

В.М.Ганзюк