XXXI Міжнародна науково-технічна конференція "Електроніка і нанотехнології"

12-14 квітня 2011 року в нашому університеті відбулася XXXI Міжнародна науково-технічна конференція "Електроніка і нанотехнології", головним організатором якої виступила кафедра фізичної та біомедичної електроніки ФЕЛ. До оргкомітету конференції увійшли такі відомі вчені, як академік НАН України професор Ю.І.Якименко, професори В.І.Тимофєєв, В.Я.Жуйков, В.Б.Максименко, О.П.Мінцер, Ю.М.Поплавко, В.С.Дідковський, В.В.Молебний та інші.

Конференція зібрала більше 350 учасників, серед яких 85 докторів наук, 98 кандидатів наук, 250 аспірантів та студентів. Окрім учасників з 12 міст України, у конференції брали участь представники Росії (Москва, Томськ), Вірменії, Німеччини, Кореї, Мексики, США. Були представлені доповіді від НТУУ "КПІ", НДІ Мікроприладів, НМАПО ім. Шупика МОЗУ, КБ "Феофанія", НМУЦ ІТіС ЮНЕСКО НАНУ, НМУ ім.О.О.Богомольця, НУ "Львівська політехніка", Львівського НУ ім.І.Франка, Хмельницького НУ, НЦ Серцево-судинної хірургії ім. Бакулєва РАМН, МДУ ім. Ломоносова, ДІУ Вірменії, Томського політехнічного університету, університету м. Сеула (Корея), Дрезденського ТУ та інших університетів. У роботі конференції активну участь взяли також представники компаній з розробки медичної техніки та інформаційно-алгоритмічного забезпечення у системах діагностики – "ЮТАС", НПО "Телеоптик", НМЦ "МІТ" та ін.

На конференції працювали три секції. Перша секція присвячувалася електронним компонентам, пристроям та системам, мікро- та нанотехнологіям, друга – електронним технологіям у біомедицині, третя – акустичним та інфотелекомунікаційним системам. Широко була представлена сесія стендових доповідей за активною участю студентів та аспірантів НТУУ "КПІ" при підтримці студентського відділення міжнародного Інституту інженерів з електротехніки і електроніки – IEEE. Вперше у рамках конференції відбулося засідання міжнародного семінару (Workshop on Electronics), у якому взяли участь представники України, Кореї, Мексики та США. Наприкінці зустрічі відбулося обговорення можливостей міжнародного співробітництва та залучення студентів до наукових розробок у галузі нанотехнологій.

За матеріалами кращих доповідей конференції було підготовлено тематичний випуск "Електроніка і нанотехнології" – №1-4 (№60-63) журналу "Електроніка та зв'язок": усього 154 статті, з яких 98 статей були представлені співробітниками, аспірантами та студентами ФЕЛ, 14 – представниками інших факультетів НТУУ "КПІ", 42 – зовнішніми учасниками.

За інф. ФЕЛ