Ви є тут

Готуємо економістів вищого ґатунку



Одним з напрямів комплексного поєднання навчальної, наукової й інноваційної роботи НТУУ "КПІ" є забезпечення участі студентів у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах. Починаючи з 2007 р. колектив кафедри економіки і підприємництва активно працює задля виявлення та розвитку наукового потенціалу студентів,  надання їм можливості перевірити і закріпити свої знання з предметів та використати їх на практиці. На кафедрі створено творчу групу  висококваліфікованих фахівців на чолі з завідувачем кафедри проф. П.В.Крушом у складі: О.В.Клименко, Ю.М.Сердюк, Т.Є.Шевченко, Є.Г.Скловська, К.В.Шелехов, М.В.Кожемяченко, О.П.Заборовець, А.В.Гречко, С.О.Кириченко та ін. Підготовча робота проводиться за такими напрямам: "Економіка підприємства", "Інвестування", "Страхування", "Фінанси", "Регіональна економіка", "Організація виробництва", "Планування і контроль на підприємстві", "Проектний аналіз", "Потенціал і розвиток підприємства", "Економіка та організація інноваційної діяльності", "Стратегія підприємства".

Важливим етапом у підготовці студентів до всеукраїнських олімпіад є щорічне проведення внутрішньої олімпіади "Пізнай себе в економіці". До участі в ній запрошуються всі бажаючі студенти економічних та технічних спеціальностей. Це дозволяє виявити найбільш обдарованих студентів. Вагомим внеском кафедри економіки і підприємництва в роботу всеукраїнських олімпіад є розробка та формування банку конкурсних завдань та участь викладачів кафедри в роботі журі.

Наші  студенти успішно представляють НТУУ "КПІ" на всеукраїнських олімпіадах та конкурсах наукових робіт: Євгенія Біленька – ІІІ місце у Всеукраїнській олімпіаді з менеджменту (2007 р.); Віктор Яковенко та Василина Сомок серед 105 учасників отримали 4-те та 18-те місця відповідно, Віктор Яковенко – 1-ше місце за розв'язання комплексного завдання за напрямом "Економіка підприємства" (2009 р.); Анна Овчаренко та Анастасія Мельникова серед 145 учасників посіли 26-те та 35-те місця на олімпіаді з економіки підприємства (2010 р.); Марія Войтова та Микола Захарченко серед 143 учасників  посіли 5-те та 9-те місця на олімпіаді з економіки підприємства (2011 р.); Олег Марченко та Олексій Бершов серед 73 учасників посіли 17-те та 53-те місця на олімпіаді з інвестування; Володимир Кучевський за дослідження "Алгоритм і програма розрахунків для обґрунтування інвестиційних проектів в енергетиці" (керівник – доц. Є.Г.Скловська) та Олена Зуй з роботою "Економічна ефективність транспортування природного газу компресорними станціями з використанням різних видів енергоносіїв" на VІІ Всеукраїнському конкурсі  "Молодь – енергетиці України" у 2008 р. посіли 2-ге і 3-тє місця.

Вихованці кафедри також беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом "Економіка підприємства та управління виробництвом". у 2009 р. Володимир Кучевський з роботою "Дослідження впливу темпів введення генеруючих потужностей на ефективність інвестиційних проектів в енергетиці" посів І місце; у 2010 р. Ганна Фінахіна була нагороджена дипломом ІІ ступеня та стала переможцем у номінації "За найвищу багатоаспектність дослідження проблеми"; у 2011 р. Дмитро Пилипчук посів ІІ місце, а Сергій Сисак отримав грамоту за високий рівень теоретичного обґрунтування досліджуваної проблеми; Анжела Лещук в номінації серед студентів за напрямом "Економіка енергетики" удостоєна диплома І ступеня за роботу "Обґрунтування показників SAIDI, SAIFI в теорії економічних завитків внаслідок перебоїв в енергопостачанні", виконану під керівництвом доц. Б.М.Сердюка.

Здобутки студентів кафедри економіки і підприємництва свідчать про високу якість підготовки фахівців за спеціальністю "Економіка підприємства", що підтверджує доцільність і високу ефективність викладання економічних дисциплін у НТУУ "КПІ" та дозволяє вивести на новий рівень взаємодію  технічних й економічних наук. Участь студентів у всеукраїнських олімпіадах є позитивною практикою реалізувати себе як особистість, розширити світогляд та коло наукових інтересів, фундаментально підійти до вивчення економічних дисциплін.

А.В.Гречко, к.е.н., ст. викладач кафедри економіки і підприємництва

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій