Використання біомаси для енергетичних цілей

Використання біомаси як енергоносія в країнах Східної Європи традиційно відіграє важливу роль. З підвищенням цін на енергоносії та вимог до захисту довкілля зростає необхідність більш ефективно використовувати потенціал біоенергетичних носіїв. Впровадження сучасних технологій безперервного отримання енергії з біомаси є важливою передумовою для вирішення проблем енергопостачання.

З метою обміну досвідом, спільної реалізації наукових ідей і проектів, обговорення можливості співпраці українських і німецьких науковців у європейських програмах в НТУУ «КПІ» 14-15 лютого проходив семінар «Міжнародна кооперація-біоенергія». Семінар був організований Німецьким центром дослідження біомаси,  Дрезденським Технічним університетом, Національним технічним університетом України «КПІ», Інститутом відновлюваної енергетики НАНУ та Львівським центром науки, інновації та інформатизації.

Під час семінару паном Еріхом Бістрікером, радником з науково-технічної кооперації Міжнародного бюро Німеччини в Україні, презентовано національні програми дослідницької кооперації між Німеччиною та Україною, а пані Сімоною Краузе (Fraunhofer UMSICHT, м.Оберхаузен)  представлені можливості та інструменти підтримки 7-ї Рамкової програми. В трьох робочих групах було презентовано проектні пропозиції для спільних досліджень українських  і німецьких  технологій з виробництва паливних брикетів і біогазу, спалювання, отримання біодизелю, культивування морських водоростей. Одним із важливих напрямків спільного проекту учасники семінару вважають розвиток ефективних сільськогосподарських підприємств із виробництва біомаси – поновлюваних сировинних матеріалів (перш за все, енергетичних культур) – як сировини для промисловості, виробництва товарів широкого вжитку та енергії.

У підсумках семінару українські і німецькі науковці наголосили на необхідності спільного просування сучасних технологій використання біомаси на світові ринки, що сприятиме одержанню позитивних результатів для захисту довкілля та економії природних ресурсів.

В.А.Барбаш, заступник проректора з наукової роботи