Друга міжнародна конференція "Геодинамічні явища: від спостережень до моделювання"

Землетруси і виверження вулканів здавна лякають людей, але у XX сторіччі розвиток науки й техніки дозволив прогнозувати подібні явища. У минулому сторіччі такі прогнози робили на основі спостережень, що призводило до певної неточності, зумовленої впливом різноманітних техногенних факторів та властивістю геологічного середовища знаходитися в постійному русі. Сучасні методи грунтуються на моделюванні та аналізі накопичених даних, саме тому набуває надзвичайної важливості тісна співпраця та обмін знаннями й досвідом між ученими з різних країн, що і стало одним із завдань Другої міжнародної конференції “Геодинамічні явища: від спостережень та експериментів до теорії та моделювання”, яка відбулась з 20 по 24 вересня на базі НТУУ “КПІ”.

Організаторами конференції стали Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України, Університет Міннесоти (Твін Сітіс, США), Університет Каліфорнії (Сан-Дієго, США), Інститут фізики Землі РАН (Москва, Росія) та НТУУ “КПІ”.

У цьогорічній конференції взяли участь понад 100 учасників з Європи, Азії, США та Австралії. Основні напрями роботи конференції: фізика мінералів, обчислювальна геодинаміка, динаміка літосфери, міждисциплінарні дослідження та аналіз геоданих.

Співголовами конференції виступили: академік НАН України М.З.Згуровський (ректор НТУУ “КПІ”), академік НАН України В.І.Старостенко (директор Інституту геофізики ім. С.І.Субботіна); Девід Юн (професор Університету Міннесоти, США); академік-секретар Відділення наук про Землю РАН О.І.Гліко (директор Інституту фізики Землі ім. О.Ю.Шмідта).

Робота конференції проходила в таких секціях: новітні комп’ютерні методи в сейсмології та аналіз вихідних даних, глобальна сейсмологія, цифрові методи, сейсмологічна база даних; літосфера та динаміка земної кори: зони розломів, розташування розломів, тепловий потік, реологія; мінералогія високого тиску та реологія, комп’ютерна фізика мінералів, реологія магми та суспензій; комп’ютерні технології та динамічні процеси, історія тепла, планетарні процеси та планети не Сонячної системи; геофізичні поля: спостереження, методи і результати геологічної та тектонічної інтерпретації.

У численних доповідях було представлено результати досліджень, які проводилися в багатьох лабораторіях світу. Дані цих досліджень є конче необхідними для створення новітніх теорій та моделей, пов’язаних із геодинамічними явищами та змінами. Теми доповідей конференцій є надзвичайно важливими не тільки для науки, але й для практичного використання.

Ірина Смоліна