Протягом останніх років Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа “УРАН” активно розбудовується завдяки фінансуванню робіт Міністерством освіти і науки України та Науковим департаментом НАТО. Наразі мережа об’єднує волоконно-оптичними лініями зв’язку близько 90 науково-освітніх установ у 15 містах України, нараховує в них більше 230 км власних оптичних кабелів та має більш ніж 170 точок підключення. Зокрема, до мережі під’єднано близько 40% всіх українських університетів (ВНЗ III-IV рівнів акредитації), в яких навчається близько 60% всіх студентів країни.

20 квітня 2010 року в НТУУ “КПІ” відбулися чергові річні Загальні збори Асоціації користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі “УРАН”. Сьогодні до членства в Асоціації долучилося вже 77 університетів, наукових та культурних закладів з усіх регіонів України.

Керівництво та технічний персонал Асоціації наполегливо працюють над залученням нових коштів та впровадженням сучасних сервісів для користувачів мережі. Зокрема, у 2007 році мережу “УРАН” було визнано національною мережею – представником України у проекті GEANT, що дало технічну можливість науковцям з України брати участь у таких спільних з ЄС проектах,  як AliEn-grid, EGEE тощо з високими вимогами до пропускної здатності каналів передачі даних. Уже в поточному році заплановано розширення каналу до GEANT до 10 Гбіт/с внаслідок зростання споживання трафіку користувачами мережі.

 Реалізується масштабний спільний проект НАН і МОН України щодо побудови загальнонаціональної грід-інфраструктури та широке впровадження грід-технологій в усі сфери соціально-економічної діяльності суспільства. Цей комплексний проект передбачає застосування грід-технологій у більшості галузей знань, розробку програмних засобів, підготовку фахівців з грід-технологій тощо. Транспортною системою передачі даних для розвитку грід-інфраструктури є мережа “УРАН”, яка підключена до Пан’європейської науково-освітньої  мережі GEANT. Інтеграція до GEANT оптичними каналами дозволяє забезпечити доступ до світових інформаційних ресурсів: віддалених центрів суперкомп’ютерних обчислень, електронних бібліотек, баз даних і знань, інформаційних пошукових систем, ресурсів дистанційного навчання тощо. У Центрі суперкомп`ютерних обчислень НТУУ “КПІ” функціонує найпотужніший у країні обчислювальний кластер і сховище даних Українського відділення Світового центру даних. Це дає можливість приєднатися до мережі 52 світових центрів наукових даних. Здійснено підключення Центру суперкомп`ютерних обчислень до Центру ядерних досліджень у м.Церн (Швейцарія) для реалізації спільних проектів з фізики високих енергій. Функціонує інформаційний портал, який містить національні дані з фізики твердої землі, сонячно-земної фізики, океанографії тощо, актуалізація яких забезпечується науковими установами НАН України – партнерами СЦД. Окремий розділ присвячено даним та дослідженням процесів сталого розвитку, одного з найперспективніших підходів подолання сучасних економічних, екологічних та соціальних проблем.

Великої популярності у користувачів мережі набув сервіс доступу до наукової періодики. У 2008 році абонентам мережі “УРАН” вперше в Україні було забезпечено централізований доступ до кількох провідних баз наукової періодики, зокрема, повних колекцій видавництв Cambridge University Press, Royal Society of Chemistry, Blackwell Publishing/Wiley, Springer Science+Business Media B.V., American Physical Society, журналів Science та Nature за 1997-2008 роки. За численними відгуками користувачів, цей сервіс виявився надзвичайно потрібним, тож за підтримки МОН України на 2009 рік було частково передплачено повну колекцію наукової періодики за 1997-2009 роки видавництва Springer Science+Business Media B.V. Загальними зборами Асоціації користувачів мережі “УРАН” було ухвалено звернення до Міністерства освіти і науки України та Державного комітету України з питань науково-технічного та інноваційного розвитку з проханням здійснити фінансову підтримку забезпечення доступу до електронних інформаційних наукових ресурсів Західної Європи та країн СНД.

На 2010-2011 рр. в мережі “УРАН” заплановано подальший розвиток волоконно-оптичної мережевої інфраструктури в містах України, створення і розміщення в мережі власних інформаційних ресурсів ВНЗ, організацію додаткових сервісів в мережі “УРАН”, зокрема серверу персональних віртуальних кабінетів та багатоточкового серверу відеоконференцій для користувачів мережі.

Інф. “КП”