Без студентів немає університету, без їх допитливості і творчого поступу вперед немає творчості у викладачів, без студентського дозвілля немає веселого обличчя університету, без студентського руху немає здобутків, перемог і високого рейтингу університету ані у своїй країні, ані за її межами. Про ефективність і якість роботи зі студентами розмовляємо з проректором з навчально-виховної роботи проф. Г.Б. Варламовим.

– Геннадію Борисовичу, як поєднати навчальний і виховний процес, оцінити його дієвість?

– Студентський колектив – це організм, який тонко відчуває навколишнє середовище, контактує з ним, живиться енергією, силою, думками, наслідує традиції, навіть на підсвідомому рівні. Що ми закладемо у студентську громаду, таку віддачу й отримаємо. Діяльність департаменту навчально-виховної роботи поєднує навчально-виховний, науково-творчий, спортивно-оздоровчий та культурно-соціальний напрями.

– Навчально-виховний напрям охоплює…

– Дозволяє студентам не тільки отримати цінні знання й набути професійних навичок, але й активізує їх творчу діяльність, спрямовану на розв’язання актуальних наукових та виробничих завдань. У 2009 р. підвищилась загальна успішність студентів. Зимову сесію у встановлений термін склали 72,1% студентів, що на 1,6% більше ніж торік і на 2,4% більше ніж у позаминулому році. Високі результати демонструють ММІФ (98,3% успішності) та ІПСА (95,1%). Позитивну динаміку показали ФПМ, ІХФ, ІФФ, ІТС, ФІОТ, ФТІ, ФМФ, ЗФ та ін. При цьому на 0,7% зменшилась кількість відмінників та на 0,5% кількість трієчників. Рівень успішності студентів, які склали сесію на “відмінно” та “добре”, збільшився на 1,5%. Кращі показники зростання рівня успішності продемонстрували: ІТС – на 13,5%, ФМФ – на 11,2%, ФЕЛ – на 9,5%, ММІ – на 7,3%, ФЕА – на 5,2%.

– Сесії передують атестації, які дозволяють оцінити готовність студентів до складання іспитів, а викладачам – рівень засвоєння наданих студентам знань.

– У 2009 р. спостерігалося збільшення кількості студентів, атестованих з усіх дисциплін: по І атестації збільшення становить 1,3%, по другій – 10,2%. При цьому відносна частка студентів, неатестованих з 3-х і більше дисциплін, складає 417 осіб (2,4%) і, порівняно з минулим роком, залишилась майже без змін. За результатами сесії 50 студентів отримали повторні курси навчання та академвідпустки, 32 – індивідуальні графіки. Протягом осіннього семестру 2009 р. відраховано 931 студента (4,1% від загальної кількості): до початку сесії відраховано 313 студентів, а за результатами сесії – 618. Кількість поновлених студентів – 205 (0,9% контингенту), з яких 178 (87%) – поновилися за договором. Порівняно з попереднім роком, загальна кількість іноземних студентів зменшилась на 350 осіб (31%). Кількість іноземних студентів, які не склали сесію вчасно, збільшилася до 18 осіб (3,3%), з яких 15 відраховано.

– Про студентські здобутки ми поговорили. А як оцінити діяльність підрозділів?

– Уже два роки департаментом навчально-виховної роботи визначаються індекс якості навчання та індекс якості контингенту. Ці індекси показують, що понад 50% студентів поєднують високу успішність з активною науковою, спортивною і культурно-суспільною діяльністю. Лідерами за індексами є ВПІ, ММІ, ФЛ, ММІФ, ФСП, ІПСА. Позитивну динаміку у зростанні індексів демонструють ЗФ, ФЕЛ, ММІФ, ФСП, ІФФ, ФТІ та ін. А от на ТЕФ, ФАКС та деяких інших факультетах (інститутах) індекси знизилися.

Автоматизована база даних контингенту, що створена в департаменті, дає можливість аналізувати інтегральні й окремі показники діяльності факультетів, кафедр, спеціальностей та академічних груп. Зокрема, було розглянуто творчу складову підготовки фахівців, а саме участь студентів у науковій роботі. Факультети підтвердили понад 110 охоронних документів – студентських патентів на винаходи та корисні моделі: ІХФ – 55 охоронних документів, ММІ – 22, ФБТ –10, ІФФ – 6, ФЕЛ – 6, ІЕЕ – 6, ЗФ – 3, ХТФ – 3, РТФ – 2, ФТІ – 2, ІТС – 2. Особливої уваги заслуговує досвід кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв (завідувач проф. Я.М.Корнієнко) – 38 охоронних документів, що є абсолютним рекордом університету. Тут і викладацький склад має визначні здобутки: доц. І.О.Мікульонок – 398 винаходів, проф. В.М.Марчевський – 62, проф. Я.М.Корнієнко – 26, доц. І.А.Андрєєв – 32. Студентам є на кого рівнятися.

– Що Ви можете розповісти про громадську активність студентів та дотримання ними правил внутрішнього розпорядку?

– На жаль, у 2009 р. кількість правопорушень, скоєних студентами по університету, збільшилась. Найбільше їх сталося на міжнародному факультеті. Позитивну динаміку зменшення кількості правопорушень мають ФМФ, ММІ, ВІТІ, ВПІ, ІТС. Активно ведеться робота з правопорушниками на ФБТ, ФПМ і ФЛ. У цілому факультети оперативно реагують на правопорушення студентів. Але хочеться відмітити, що в університеті створюється загальна атмосфера покращення ставлення студентів до навчання і активної їх участі у суспільному житті університету.

Департамент особливу увагу приділяє активізації роботи органів студентського самоврядування, науковим, спортивним та мистецьким гурткам і клубам. Співпраця з ними спрямована на створення атмосфери творчості й самостійної реалізації запропонованих студентами масових заходів культурного, спортивного й інтелектуального спрямування. Заходи, проведені Студрадами й НТСА, охоплюють значну кількість талановитої молоді не тільки нашого університету, а з усієї України та з різних університетів Європи. Вони мають творчий, високоетичний та вихований характер.

– Які нові проекти для молоді реалізуються в нашому університеті?

– Цього року департамент розпочав реалізацію проекту з інформатизації процесу навчання – студентська електронна пошта (s.kpi.ua). Пошта діє на базі Microsoft Outlook Live, який надає можливість працювати зі студентами онлайн, розсилати інформацію через мобільні телефони, виділяє 10 ГБт на поштову скриньку та 25 ГБт віртуального диску для потреб студента. Це зручний спосіб оперативно надавати загальноуніверситетську, кафедральну та іншу корисну інформацію для студентів, проводити експрес-опитування, онлайн-конкурси тощо.

Ще один проект, який реалізує департамент, – це впровадження перепускних систем. Такими системами вже оснащені всі гуртожитки університету. У 2009 р. було встановлено турнікети в корпусі №31 (міжнародний факультет). У 2010 р. планується встановити такі системи в корпусах №№1, 7, 12, 18. Департамент також виступив ініціатором видачі студентам КПІ студентських квитків з двома чипами, які виконують функції студентського квитка, банківської картки, перепустки до корпусів та гуртожитків, підключення до соціальних програм тощо.

Важливим напрямом діяльності департаменту є сприяння академічній мобільності студентів. За 5 років кількість студентів, які навчаються за кордоном, зросла до 77 осіб. До найбільш активних належать ХТФ та ІТС, студенти яких складають майже 40% від загальної кількості учасників програм навчання за кордоном. У 2009 р. було започатковано програми обміну студентами між НТУУ “КПІ” та Талліннським університетом технологій і Гессенським університетом. Відбувся вже і перший випуск магістрів, які навчалися за програмами подвійного диплома в університетах Франції, Кореї й Німеччини.

– Охарактеризуйте, будь ласка, організаційно-виховний напрям діяльності департаменту.

– Сьогодення ставить перед вищою школою складне завдання: не лише ефективно організувати навчальний процес, а й створити умови для гармонійного розвитку особистості. Для цього в НТУУ “КПІ” існує багато різних форм підтримки та заохочення студентів, які займаються науковою та дослідницькою діяльністю, мають високі показники в навчанні, беруть активну участь у громадському житті університету.

Щоб заохотити найобдарованіших студентів, наш університет виборов право рекомендувати їх для отримання іменних стипендій – Президента України (5 осіб), Кабінету Міністрів України (1 особа), Верховної Ради України (6 осіб), Ректора університету, ім. І.В.Курчатова (2 особи з ТЕФ). Практично на всіх факультетах встановлено іменні стипендії видатних науковців.

Студенти КПІ все активніше й успішніше беруть участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах. Загалом, у 2009 р. 136 студентів представляли наш університет на всеукраїнських фахових турнірах, 36 з них зайняли призові місця. Це суттєвий результат порівняно з минулим 2008 роком, коли за перемогу боролися 124 наших студенти і здобули 20 нагород. На 2010 рік заплановано залучити студентів КПІ до участі у 78 всеукраїнських олімпіадах. Хотілося б зауважити, що КПІ виборює право бути базовим ВНЗ з проведення другого туру всеукраїнських олімпіад. Торік це була лише одна олімпіада з програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем на базі ФЕЛ, а цього року заплановано вже чотири олімпіади.

– Невід’ємною складовою студентських буднів є дозвілля. Яке воно в НТУУ “КПІ”?

Сьогодні в НТУУ “КПІ” тільки загальноуніверситетських заходів нараховується більше 20, в них беруть участь понад 20 тис. студентів. Уже традиційними стали конкурси “Містер КПІ” та “Королева КПІ”, “День першокурсника” та “День магістра” – це масштабні заходи, що створюють культурні традиції та формують корпоративний дух КПІ.

В університеті затверджена і реалізується програма “Про організацію спортивно-оздоровчої роботи в НТУУ “КПІ”, яка має на меті підвищення рівня залучення студентської молоді до спортивно-оздоровчих заходів, покращення результатів виступів збірних команд університету на всеукраїнських змаганнях, підвищення рівня вмотивованості участі студентів у таких заходах. Активно реалізується і програма “Формування культури дозвілля як спосіб профілактики негативних явищ в студентському середовищі” зі створення, розвитку та діяльності студентських гуртків і клубів. На сьогодні маємо 23 діючих та 11 запланованих гуртків і клубів.

Для виявлення молодих талантів та особистостей уперше в листопаді 2009 року в університеті було організовано відкритий фестиваль авторської пісні “Точка зору”, а проведення конкурсу молодих авторів та виконавців бардівської й авторської пісні стало вже традиційним. У грудні 2009 року в ЦКМ відбувся концерт української фольклорної музики. Особлива увага приділяється естетичному вихованню студентів: фахівцями картинної галереї ім. Г.Синиці торік організовано 8 художніх виставок провідних митців різних напрямів образотворчого мистецтва.

Одним з найцікавіших і масштабних заходів, який традиційно проводиться в КПІ, є конкурс “Таланти КПІ”. Торік у ньому взяли участь понад 200 студентів, викладачів і співробітників університету, які представили близько 1,5 тисячі робіт у номінаціях “Живопис”, “Графіка”, “Декоративно-прикладне мистецтво”, “Вишивка”, а також “Комп’ютерна графіка” та “Фотографія”. Уперше проведено унікальний захід – фотоконкурс, фотовиставку та активне аудиторне спілкування головного редактора газети “День” Лариси Івшиної зі студентами з актуальних молодіжних питань.

З 22 по 25 жовтня 2009 р. в НТУУ “КПІ” вперше на теренах СНД відбулась Асамблея організації “Форум європейських студентів” (AEGEE), в якій взяли участь більше 700 представників активної молоді з усієї Європи. Асамблея стала головною подією найбільших в Європі студентських організацій і плідно пройшла в КПІ за активною участю Студентської ради університету.

У ЦКМ діють колективи художньої самодіяльності, де займаються більше трьох тисяч студентів та співробітників університету. П’ять колективів мають звання “народного”: Народна академічна хорова капела, Народна капела бандуристів, Народний ансамбль народного танцю “Політехнік”, Народний ансамбль бального танцю “Стиль”, Народний естрадний театр аматорів “ЕТА”. Активно працюють у ЦКМ із студентами вокальна студія при Народній академічній хоровій капелі, вокальний ансамбль естрадного співу, вокальна студія, ансамбль бального танцю викладачів та співробітників, ансамбль сучасної хореографії, драматичний гурток, студія живопису та графіки “Гармонія”, Ліга КВН НТУУ “КПІ”.

– КПІ відомий не лише освітніми, науковими та культурними здобутками. Усе частіше чуємо про переможні виступи наших спортсменів.

– Одним з пріоритетних напрямів роботи департаменту із студентським середовищем є організація та проведення заходів спортивного та інтелектуального спрямування. Уже не перший рік НТУУ “КПІ” проводить Відкритий чемпіонат з шахів, який популяризує гру в шахи серед студентів КПІ. У серпні 2009 р. у НТУУ “КПІ” проводився міжнародний шаховий турнір “Відкритий Кубок Києва – Кубок Незалежності-2009”, присвячений 18-й річниці проголошення Незалежності України. Студент КПІ виборов 3-тє місце.

Традиційним для КПІ стало проведення “Естафети здоров’я”. Це масовий загальноуніверситетський захід з формування свідомого вибору здорового способу життя, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та профілактично-тренінгової роботи, яка допомагає молоді зробити вибір на користь здорового способу життя й мотивує до розвитку спортивних, творчих здібностей та соціальної активності.

Котрий рік поспіль проводиться інтелектуально-спортивна гра “Лабіринт”. Цього року вона проходила на базі спортивно-оздоровчого комплексу “Політехнік”. Також традиційно в КПІ проходить Спартакіада з 12-ти видів спорту, основними з яких є: волейбол, легка атлетка, футбол, баскетбол, настільний теніс, шахи, аеробіка, шейпінг, армрестлінг, плавання. За підсумками Спартакіади НТУУ “КПІ” 2009 р., місця серед факультетів/інститутів розподілилися так: 1-ше місце – ММІФ (661 бал), 2-ге – ТЕФ (556,5 балів), 3-тє – ВІТІ (535 балів).

Понад 20 баскетбольних команд ВНЗ м. Києва щорічно беруть участь у змаганнях на кубок Студентської профспілкової асоціації. У 2009 р. переможцем ювілейного десятого турніру, як і в 2008-му та 2007-му, стала команда НТУУ “КПІ”. Вона заволоділа цим кубком назавжди. Нині вперше в Україні розпочалися змагання Студентської баскетбольної ліги Всеукраїнської баскетбольної студентської асоціації, засновником якої є НТУУ “КПІ” та ряд організацій, а президентом Ліги обрано ректора університету М.З.Згуровського, виконавчим директором – директора ВПІ П.О.Киричка. Такі турніри відкривають перед студентами-баскетболістами України широкі можливості, зокрема вони мають можливість брати участь в офіційних міжнародних турнірах. На сьогодні вже зареєстровано 40 команд-учасниць Всеукраїнської баскетбольної студентської асоціації.

– Раніше дуже популярною була фраза: “У здоровому тілі – здоровий дух”. Це стосувалося і здорового способу життя, і оздоровлення. Як оздоровлюються політехніки?

– Значну роботу проводить департамент для оздоровлення студентів. Минулого літа було оздоровлено 1305 студентів, з них в оздоровчому комплексі “Маяк” – 972 студенти, що складає максимально можливу заповненість бази; в студентському оздоровчому таборі “Політехнік” – 171 студент, це 70% заповнення бази; таборі “Глобус” – 162 студенти, що становить 90% заповнення бази.

Департамент разом із дирекцією студмістечка приділяє постійну увагу виховній роботі та створенню творчої атмосфери в гуртожитках, проведенню масових спортивних, виховних та розважальних заходів. Це дні гуртожитків, творчі вечори, інтелектуальні конкурси, екологічні акції, спортивні змагання, дискотеки, дні закоханих, екскурсії тощо.

Успішно працює Студентська соціальна служба. Нею проведено низку благодійних соціальних акцій, зокрема “Здай кров – врятуй життя”, марафон “Студентські ігри” та ін. Високопродуктивно та злагоджено спрацювала соціальна служба під час епідемії грипу: проводилися профілактичні заходи, малозабезпеченим студентам та студентам пільгових категорій надано понад 1000 комплектів медичних препаратів.

– Вагомі здобутки завжди надихають на нові звершення.

– У вересні 2009 р. департамент реалізував проект “Медіацентр” з метою координування інформаційної політики університету та оперативного донесення до студентів і співробітників інформації про події, що відбуваються у КПІ чи стосуються КПІ. У 2010 р. заплановано реалізацію проектів “Відео КПІ” та “Фотоклуб КПІ”.

Вулиця Політехнічна стала пішохідною зоною, причепурилася, ожила голосами, іграми, змаганнями, конкурсами та концертами. Це оазис дозвілля і відпочинку не тільки студентів, а й мешканців району.

Колективом департаменту навчально-виховної роботи проводиться значна і комплексна робота із студентським середовищем. Але студентське життя динамічне й мобільне. Тому ми постійно змінюємо форми і методи роботи як з цілим колективом, органами самоврядування, так і з кожним студентом окремо. Попереду нові проекти, нові заходи. Вважаємо, що студентське життя під час навчання повинно бути насиченим здобутками в навчанні та спорті, інтелектуальним зростанням та підвищенням рівня соціального та культурного розвитку.

На завершення хочеться побажати студентам університету певних перемог та удачі у справах, значних здобутків у житті, якими пишатимуться батьки, університет та, найголовніше, самі студенти.

Підготувала Н.Вдовенко