Члени делегації ЮНІДО Петра Швагер та Ігор Володін – програмні менеджери підрозділу енергетики та чистого виробництва – 22 березня зустрілися з керівниками університету “КПІ”. Йшлося про спільне виконання проекту Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) “Започаткування та функціонування в Україні національної програми з чистого виробництва”.

У зустрічі взяли участь проректор з наукової роботи М.Ю.Ільченко, проректор з навчально-виховної роботи Г.Б.Варламов, заступник проректора з наукової роботи Л.Р.Слободян, директор технопарку “Київська політехніка” В.Камаєв та ін.

Гостей ознайомили з історією та сьогоденням КПІ, було наголошено на перевагах співпраці саме з НТУУ “КПІ”, який має багаті освітні й наукові традиції, впроваджує сучасні методи навчання й наукової діяльності. “Навчальний процес у КПІ, – повідомив гостям М.Ю.Ільченко, – тісно пов’язаний з науковою діяльністю. Вже з 3-го курсу студенти беруть участь у наукових дослідженнях на кафедрах чи фірмах, за їх результатами виконують курсові та дипломні проекти. В університеті працює багато докторів наук, професорів, які є визнаними фахівцями – експертами виробничих та наукових проектів, зокрема й у сфері чистих технологій. КПІ – єдиний у країні університет, який відповідно до Закону України “Про науковий парк “Київська політехніка” отримав право виконати пілотний проект, у процесі реалізації якого має бути показана роль і місце дослідницького університету в інноваційному розвитку держави”. Далі проректор навів приклади виконання науковцями розробок на замовлення виробництв, які є затребувані сьогоденням. Зокрема розповів про технологію електровакуумного виробництва титану (розробка ФЕЛ), замовником якої є міжнародна компанія “Антаріс”.

Пані Швагер у слові-відповіді зазначила, що Україна – красива країна, яка потребує чистих технологій. Вона розповіла про проект ЮНІДО, що діє з 1994 р. У його рамках уже започатковані Центри чистих технологій в 40 країнах. Вони сприяють пробудженню нового мислення у керівників компаній, спрямованого на уникнення відходів виробництва, зменшення витрат та оздоровлення довкілля. Ігор Володін навів приклади найбільш вдалої діяльності Центрів, зокрема у Словаччині та Росії. У Санкт-Петербурзі ініціативи екологів активно підтримує міська адміністрація. В обов’язковому порядку частина від запозичень витрачається на покращення довкілля – це одна з умов отримання кредитів.

Далі гості оглянули експозицію Державного політехнічного музею та експонати, розроблені й виготовлені науковцями КПІ та партнерами наукового парку “Київська політехніка”.

Було досягнуто домовленостей про перші кроки співпраці, які стосуються підготовки фахівців, здатних співпрацювати з виробництвом і вирішувати екологічні питання. Таким чином, проект “Започаткування та функціонування в Україні національної програми з чистого виробництва” після візиту делегації ЮНІДО почав практично діяти. Він відповідає цілям ООН, сприяє світовому співробітництву з питань збереження навколишнього середовища.

Дата події