Зоренко Оксана Володимирівна. Шлях стелиться весняними садами.

Місяць березень чарівний з багатьох причин: він починає календарну весну, зрівнює день і ніч, а його 8-й день присвячений усім чарівним жінкам. Щоб написати про Жінку – не потрібно особливих приводів, щоб написати про Науковця – слід знати його наукові досягнення.

Чарівна жінка, викладач і науковець Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ «КПІ» – Оксана Володимирівна Зоренко. За підсумками своїх наукових досягнень вона стала лауреатом університетського конкурсу «Молодий викладач-дослідник – 2008». Оксана Володимирівна у 1999 р. закінчила ВПІ за спеціальністю «Видавничо-поліграфічна справа», у 2004 році захистила кандидатську дисертацію. Сьогодні вона – доцент кафедри технології поліграфічного виробництва ВПІ.

– Оксано Володимирівно, як доля пов'язала Вас із Київською політехнікою?

– На час мого вступу до КПІ, а саме таку він тоді мав назву, — це був один з найпотужніших, найвідоміших та найпопулярніших вишів (він залишається таким і досі), що надавав ґрунтовну технічну освіту. Я відвідувала загальні підготовчі курси КПІ. І коли прийшов час обирати факультет, куратор нашої групи запропонував два варіанти: приладобудівний та поліграфічний. Без сумнівів я обрала останній, адже більшість вільного часу ще з шкільних часів проводила за читанням художньої, науково-популярної літератури, тому і хотіла пізнати таїнства її виготовлення. А з часом навчання впевнилась, що поліграфісти, виготовляючи різноманітну друковану продукцію, знайомлять з передовими науковими досягненнями і є одними з високоерудованих фахівців.

Чим Вас приваблює викладацька і наукова діяльність?

– Сучасний викладач має стежити за світовими тенденціями технологічного розвитку галузі, а для генерування ідей, розробки навчально-методичних матеріалів повинен постійно підвищувати свій професійний, науковий та методичний рівні, освоюючи нові методи та засоби навчання, брати участь у різноманітних наукових конференціях, семінарах, виставках, проводити наукові дослідження в галузі і, як головний результат цього, – видавати навчальнометодичну літературу.

– Які нині Ваші здобутки та досягнення?

– Маю 60 наукових та науково-методичних праць. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 25 науково-методичних праць, що використовуються в навчальному процесі. Серед них 3 методичні вказівки, один навчальний посібник з грифом МОН України, 7 патентів, одна монографія. Брала участь у виконанні держбюджетних тем у 2003-2005 рр. «Створення нових очищувальних технічних розчинів для якісного багатофарбового репродукування» та в 2006-2008 рр. «Розробка та дослідження композиційного складу УФ-лаку для оптимізації технологічного процесу лакування друкованої продукції по сирому».

– Знаю Вас як одного з організаторів Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів «Друкарство молоде».

– Так, безпосередньо беру участь в організації та проведенні наукових конференцій студентів і аспірантів «Друкарство молоде» (2001-2009 рр.) займаюсь підготовкою матеріалів до цих конференцій та збірника наукових праць «Технологія і техніка друкарства» до друку і випуску у світ.

Крім цього, я – технічний секретар збірника наукових праць ВПІ НТУУ «КПІ» «Технологія і техніка друкарства», а також вчений секретар збірника тез доповідей Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів «Друкарство молоде».

Брала участь у роботі і виступала з доповідями на багатьох міжнародних науково-технічних конференціях, науково-практичних семінарах «Проблемы современной полиграфии» (Омськ, 2002 р.), «Комп'ютерні технології друкарства: алгоритми, сигнали, системи – Друкотехн-2002» (Львів, УАД, 2002 р.), конференціях, присвячених 50-річчю ВПІ НТУУ «КПІ» (2004 р.), 75-річчю Московського державного університету друку (2005 р.). У минулому році брала участь у Міжнародній конференції освітніх навчальних закладів «Міжнародне коло поліграфічних освітніх навчальних закладів» (Варшава, Польща).

– Впевнена, що Ви постійно підвищуєте свій науковий та професійний рівень. Чи не так?

– Безперечно, адже без цього розвиток науковця і дослідника просто неможливий. У 2005 р. я пройшла стажування у провідних вищих навчальних закладах поліграфічної промисловості та на підприємствах з виробництва друкарського обладнання Німеччини, організоване Навчальним поліграфічним центром (м. Кемніц, Німеччина), та компанії «Принт Промоушн» (м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина).

Того ж року прослухала курс лекцій, організованих компанією Print Media Academy Heidelberg (Німеччина), спрямованих на підвищення кваліфікації викладачів спеціалізованих поліграфічних закладів України.

У 2008 р. пройшла курс підвищення кваліфікації в НТУУ «КПІ» (курс «Дистанційне тестування»).

– Як впроваджуєте свої наукові розробки у викладання?

– Стаж моєї педагогічної діяльності у ВПІ НТУУ «КПІ» поки що невеликий – всього 6 років.

Однак, основні лекційні курси: «Технологія видавничо-поліграфічного виробництва. Друкарські процеси»; «Управління тиражостійкістю»; «Спеціальні розділи поліграфічної технології. Цифрові технології друку», які я підготувала і викладаю, містять лабораторні заняття із елементами дослідження сучасних проблем офсетного друку, порівняння параметрів. Для закріплення теоретичних знань студентів проводжу практичні заняття на виробництвах галузевих підприємств та відвідування тематичних семінарів профільних виставок. Керую виконанням курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт, в яких розвиваю окремі напрямки дослідження офсетного контакту.

З Оксаною Володимирівною я спілкувалася ще в лютому. Сьогодні надворі березень. Досі лежить сніг. Однак він зовсім не псує вже присутнього у всіх весняного настрою. На сторінках нашої газети дуже хочеться привітати Оксану Володимирівну Зоренко з 8 Березня. Нехай стелиться її життєвий шлях весняними садами під яскравим блакитним небом. А професійним побажанням для неї може стати майбутня перемога в наступному конкурсі «Молодий викладач-дослідник – 2009».

Валерія Добривечір