Ви є тут

Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку


http://wdc.org.ua

Науковий керівник СЦД: Згуровський Михайло Захарович, академік НАН України.
Директор СЦД: Єфремов Костянтин Вікторович
Україна, 03056, Київ, пр. Перемоги, 37, НТУУ «КПІ», корпус №6 (мапа).
Тел.: (+380 44) 204 8014 | Факс.: (+380 44) 204 8153
mail[at]wdc.org.ua

Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку (СЦД-Україна) було створено у 2006 році як Українське відділення Світових центрів даних з сонячно-земної фізики та фізики твердої Землі Геофізичного центру Російської академії наук в структурі Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» на основі Договору про співробітництво та науковий обмін між Геофізичним центром Російської академії наук та Навчально-науковим комплексом «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», та спрямовано на напрям геоінформатики та сталого розвитку.

СЦД-Україна є частиною Світової системи даних Міжнародної ради з науки, його діяльність проводиться увідповідності до «Керівництва для системи Світових центрів даних», Конституції ССД та інших рекомендацій Наукового Комітету ССД щодо політики по даних:

 1. Забезпечення повного та відкритого обміну даними, метаданами та продуктами, що розповсюджуються в ССД, визнаючи відповідні міжнародні інструменти, національні політики та законодавство;
 2. Усі розповсюджувані ССД дані, метадані та продукти мають бути доступними з мінімальною затримкою у часі та за мінімальну вартість;
 3. Усі розповсюджувані ССД дані, метадані та продукти мають задля підтримки науки та освіти надаватися безкоштовно або за вартість відтворення.

До основних задач СЦД належить накопичення, обробка, збереження наукових даних і забезпечення доступу до них для проведення наукових досліджень, навчального процесу, включаючи нові технології навчання, атакож ресурси електроних бібліотек та архівів; надання віддаленого доступу до власних інформаційних ресурсів широкому колу науковців з університетів та наукових установ України.

Основні напрямки роботи СЦД-Україна:

 1. Сталий розвиток
 2. Геоінформатика
  — Фізика твердої землі
  — Сонячно-земна фізика
  — Океанографія

УВ СЦД є складовою частиною системи Світових центрів даних, яка створена та підтримується Міжнародною радою з науки (ICSU). Діяльність УВ СЦД координується комісією Міжнародної ради з науки.

Міжнародна рада з науки – це найстаріша неурядова організація, створена 1932 р. внаслідок об’єднання Міжнародної академічної асоціації (IAA, 1899–1914) та Міжнародної дослідницької ради (IRC 1915–1931). До неї входять 107 національних об’єднань науковців та 29 міжнародних наукових організацій.

На сьогоднішній день існує 52 Світових центри даних у 12 країнах: США, Японія, Росія, Франція, Китай, Данія, Індія, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Чехія, Великобританія.

УВ СЦД створено з метою обробки, накопичення і збереження наукових даних, забезпечення доступу до них широкого кола освітян і науковців України відповідно до Державної цільової програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” на 2006–2010 рр., Рішення президії НАН України, Міністерства освіти і науки України та Геофізичного центру Російської академії наук (РАН) від 3 квітня 2006 р., Угоди між Геофізичним Центром РАН і ІПСА НТУУ “КПІ” від 17 травня 2006 р.

Українське відділення СЦД забезпечуватиме доступ до світових і національних даних з таких напрямків:

 • фізика твердої Землі (сейсмологія, гравіметрія, геомагнетизм, геотерміка, сучасні зсуви платформ, морська геологія та геофізика, літодинаміка, топографія, дані по екосистемах, геологічні ризики та ін.);
 • сонячно-земна фізика (сонячна активність і міжпланетне середовище, астрономія, космічні промені, іоносферні, геомагнітні явища та ін.);
 • океанографія;
 • економічна географія;
 • енергетична безпека;
 • технології інформаційного суспільства (аспекти розвитку технології суспільства знань; розвиток інформаційного середовища; дистанційне навчання; розвиток електронних колекцій і бібліотек та ін.).

У базах УВ СЦД збиратиметься інформація про інші центри даних і власників даних, про актуальні набори даних і бази даних. Відповідно до структури взаємодії Українського відділення СЦД з регіональними організаціями в реальному режимі часу будуть доставлятися первинні вихідні дані, оброблятися спеціально розробленими програмними модулями та надаватися користувачам у візуально доступній формі.

Для забезпечення функціонування УВ СЦД виникла необхідність у створенні відповідної технічної бази, що була успішно реалізована шляхом створення Центру суперкомп’ютерних обчислень (технічні характеристики кластеру: 168-процесорний суперкомп’ютер, 168 Gb оперативної пам’яті, 20 Tb архівної пам’яті) та підключення УВ СЦД до української наукової мережі URAN.

Створення єдиного центру даних дозволить українським науковцям отримувати своєчасний доступ до світових даних у різноманітних галузях науки. Дослідження таких об’єктів, як тектонічні платформи, океани, сонячна активність, космічні промені та інші неможливо здійснити зусиллями лише однієї країни, проте ці об’єкти мають великий вплив на всі прояви життя, тому об’єднання зусиль та обмін інформацією при таких дослідженнях є необхідною умовою для отримання унікальних результатів світового масштабу. З організацією УВ СЦД український користувач отримуватиме доступ до даних, зібраних науковцями із США, Росії, Європи, Австралії, Китаю, Японії та ін. На базі цих даних можна розвивати науковий базис, здійснювати глобальні дослідження, обґрунтовувати моделі, прогнозувати ризики, передбачувати катастрофи та ін.

Своєчасне отримання даних, наприклад з сейсмології, дозволяє попередити катастрофу і вжити необхідних заходів. Хоча Україна і не знаходиться в сейсмічно-активному районі, але такі дані є надзвичайно важливими та актуальними через велику кількість наявних історичних пам’яток і технологічно небезпечних об’єктів, які можуть бути пошкоджені при проходженні через них хвиль від епіцентру землетрусу.

Знаходячись на шляху до інформаційного суспільства, ми знаємо, що найдорожчим товаром на сьогодні є інформація, і саме володіння нею відіграє провідну роль. Маючи доступ до всесвітньої мережі архівів, український користувач матиме змогу оперативно отримувати інформацію та вчасно її використовувати, що може стати неоціненним для розвитку української науки та держави в цілому. На сьогоднішній день УВ СЦД підписані договори про співробітництво, взаємодію та обмін даними з Інститутом геофізики ім. Суботіна, Головною астрономічною обсерваторією та Морським гідрофізичним інститутом “Океанолог”.

М.Дідковська, директор УВ СЦД

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій