Кафедра відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), ФЕА

Кафедра відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), Факультет електроенергетики та автоматики, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 20, пр-т Перемоги, 37, к.318, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 95 19,
Електронна пошта: solar_budko(at)ukr.net
Сайт:

Кафедра відновлюваних джерел енергії заснована у 2002 роді і є наймолодшою і однією з найперспективніших у КПІ ім. Ігоря Сікорського. На кафедрі здійснюється триступенева підготовка фахівців за рівнями бакалавра, спеціаліста та магістра з напрямку "Електротехніка та електротехнології" за спеціальністю "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії". Кафедра здійснює також підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру.

За період навчання в університеті, студенти отримують:

  • вміння проектувати, конструювати, впроваджувати у виробництво, споруджувати та експлуатувати енергетичні установки, що використовують відновлювані джерела енергії для енергопостачання промислових, комунальних і побутових, сільськогосподарських об'єктів та власні будинки чи споруди;
  • навички виконання науково-дослідних робіт по створенню нових тинів тепло- та електрогенеруючого обладнання, що використовують відновлювані джерела енергії;
  • ґрунтовну комп'ютерну, загально технічну та технологічну підготовку для роботи як на енергоустановках, що використовують відновлювані джерела енергії, так і на традиційних електроенергетичних об'єктах; вміння використовувати сучасні інформаційні технології для управління енергооб'єктами, що використовують відновлювані та традиційні джерела енергії;
  • навички менеджменту, маркетингу та аудиту в ринкових умовах електроенергетичних об’єктів та енергоустановок на основі відновлюваних та традиційних джерел енергії.

Ґрунтовна та всебічна підготовка наших фахівців відкриває великі можливості для працевлаштування в усіх підрозділах енергетики: на енергоустановках з відновлюваними джерелами енергії, теплових електростанціях, в установах, які займаються екологією та енергозбереженням, в системах тепло- та електропостачання, промислових, сільськогосподарським та комунально-побутових підприємствах, науково дослідних та проектно-конструкторських закладах енергетичного напряму.

Кафедра має наукові зв'язки та домовленість про обмін студентами з зарубіжними організаціями та вузами. Навчання здійснюється за денною формою (стаціонар) та планується підготовка на заочній формі (без відриву від виробництва формами, в тім числі і на контрактній основі).

Випускники середніх спеціальних закладів, особи з вищою та незакінченою вищою освітою за контрактом можуть отримати другу вищу освіту.