Кафедра відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), Факультет електроенергетики та автоматики, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 20, вул. Політехнічна, 37, к.318, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 95 19,
Електронна пошта: solar_budko(at)ukr.net
Сайт:

Кафедра відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) заснована у 2002 році і є наймолодшою кафедрою у КПІ ім. Ігоря Сікорського, яка швидко розвивається. З 1 червня 2018 року до кафедри ВДЕ приєднана кафедра електричних станцій, що організована в 1922 році і є однією з найстаріших кафедр університету.

На кафедрі здійснюється трьохступенева підготовка фахівців “Бакалавр – Магістр – Доктор філософії” зі спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” за освітніми програмами підготовки:

  • Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії (НВДЕ)
  • Електричні станції

Студенти освітньої програми підготовки «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії» на практиці беруть участь в проектуванні, створенні і експлуатації енергоустановок, що використовують відновлювані джерела енергії: вітроелектричних, фотоелектричних, гідроенергетичних та геотермальних систем та станцій, комплексних системи електроживлення на основі відновлюваних джерел енергії, систем теплозабезпечення з використання геліоколекторів та теплових насосів різних типів; систем перетворення та використання енергії біомаси для виробництва нових видів палива, а також електричної та теплової енергії.

Вони освоюють методи математичного і фізичного моделювання, теорію і розрахунок інформаційних і діагностичних систем, оптимізацію енергоустановок з використанням комп’ютерних технологій, беруть участь в розробці систем моніторингу роботи генераторів на основі відновлюваних джерел енергії.

Студентам надається можливість пройти військову підготовку за програмою офіцерів запасу.

Кращі студенти кафедри навчаються в аспірантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського. Для студентів, які добре володіють англійською або німецькою мовами, можливе стажування в провідних українських компаніях з відновлюваної енергетики, а також в закордонних компаніях і організаціях, що працюють в сфері відновлюваної енергетики.

Здобувши освіту в університеті, ви станете володарем сучасних знань в області проектування і експлуатації перетворювачів енергії відновлюваних джерел, енергоустановок і систем гарантованого електроживлення.

Випускники освітньої програми підготовки «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії» працюють на сучасних підприємствах, що проектують і встановлюють фотоелектричні і вітрові електростанції, системи теплозабезпечення та охолодження приміщень з використанням теплових насосів. Наші випускники розробляють також проекти гідростанцій, схеми інтегрування великих вітро- і фотостанцій в енергосистему України. Багато випускників, які отримали ґрунтовну комп’ютерну підготовку займаються розробкою програмного забезпечення для об’єктів електроенергетики та IT-областей. Бакалаври та магістри працюють також в конструкторських бюро, науково-дослідних інститутах і університетах та громадських організаціях, які займаються питаннями розвитку відновлюваної енергетики.